Signs will appear in the sky first – the sun will spin

Friday, November 11th, 2011 @ 16:00

Prayer, and much of it, is needed to help save souls now. You, My daughter, must prepare your family and tell those in need of My great Mercy to be ready.

Once again the signs will appear first. Many people will sit up and take heed when they see the changes in the skies. They will witness the sun spin like never before. Then they will see the Cross. This will happen immediately before the stars clash in the skies and when My Rays of Divine Mercy will cover the Earth.

Silence will ensue so that each soul will be in a state of absolute privacy when they come before Me. Tell My children what to watch out for, because they must not be afraid. This is not an Event to fear. Instead you must all welcome this encounter.

All My children must accept that it is I Who now comes before them. They must not think that this is the end of the world. For it is not. It is the beginning of a new period in time when all of My children will know the Truth at last.

I rejoice and feel a great tenderness towards every single soul who can be redeemed if they allow Me to give them this Gift.

Pray, pray, pray for all souls now and in particular for those who will be so fearful that they may not be strong enough to accept My Hand of Mercy.

Your Saviour

Jesus Christ

 

245. Спочатку на небі з’являться знаки – сонце
обертатиметься

п’ятниця, 11 листопада 2011 р., 16:00

Молитва, багато молитов зараз необхідно, щоб допомогти рятувати душі. Ти, Моя дочко, повинна підготувати свою родину і сказати тим, які потребують Мого великого Милосердя, щоб були готовими.

І знову знаки з’являться першими. Багато людей піднімуться і прислухаються, коли побачать зміни в небі. Вони побачать, як сонце обертається, як ніколи раніше. Потім вони побачать Хрест. Це станеться безпосередньо перед тим, як зірки зіткнуться в небі і коли Мої Промені Божого Милосердя покриють землю.

Настане тиша, так що кожна душа буде в стані абсолютного усамітнення, коли постане переді Мною. Скажи Моїм дітям за чим слід стежити, тому що вони не повинні боятися. Це не та подія, якої потрібно боятися. Натомість усі ви повинні вітати цю зустріч.

Всі Мої діти повинні прийняти те, що це Я – Той, Хто постає зараз перед ними. Вони не повинні думати, що це кінець світу. Бо це не так. Це початок нового періоду в часі, коли всі Мої діти нарешті дізнаються Правду.

Я радію і відчуваю велику ніжність до кожної душі, яка може бути спокутувана, якщо вона дозволить Мені дати їй цей Дар.

Моліться, моліться, моліться зараз за всі душі і особливо за ті, які будуть настільки наляканими, що не будуть достатньо сильними, щоб прийняти Мою Руку Милосердя.

Ваш Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •