Two thieves on the Cross

Thursday, November 10th, 2011 @ 15:30

My dearly beloved daughter, when I was dying on the Cross, two thieves were close by, they too being crucified at the same time.

One asked Me to forgive him his sins and was saved. The other did not. Instead, he turned a deaf ear. His stubbornness and refusal to ask for My Mercy meant that he could not be saved.

The same will happen during The Warning. Some of My children will acknowledge their sins and accept that they have offended Me. They, in all humility, will accept their penance and will be saved. They will enter the New Paradise in the forthcoming Era of Peace.

Then there will be those who will not accept their sins for what they are, an abomination in the Eyes of God the Eternal Father.

I will give these souls plenty of time to repent, such is the depth of My Mercy. Pray that they will seek redemption in order that they too can be saved. I want all My children to embrace My great Gift of Mercy. I want all of you to enter the gates of the New Paradise.

Pray that hardened souls will soften and accept My Hand. Pray that they will learn how to become humble in My Eyes.

Yours Jesus

Redeemer of Mankind

 

244. Два розбійники на хресті

четвер, 10 листопада 2011 р., 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, коли Я вмирав на Хресті, поруч Мене було двоє розбійників, вони також були розіп’яті в той самий час.

Один попросив Мене пробачити йому свої гріхи і був врятований. Інший цього не зробив. Натомість він залишився глухим. Його впертість і відмова попросити Мого Милосердя означала, що він не міг бути врятований.

Те ж саме відбудеться під час Попередження. Деякі Мої діти ви́знають свої гріхи і ви́знають те, що вони образили Мене. Вони з цілковитим смиренням приймуть свою покуту і будуть врятовані. Вони увійдуть до Нового Раю в майбутній Ері Миру.

Тоді будуть ті, які не визнають свої гріхи такими, якими вони є – гидотою в Очах Бога Предвічного Отця.

Я надам цим душам вдосталь часу, щоб покаятись, такою є глибина Мого Милосердя. Моліться, щоб вони шукали спокутування [своїх провин], щоб вони теж могли бути врятованими. Я хочу, щоб всі Мої діти прийняли Мій великий Дар Милосердя. Я хочу, щоб всі ви увійшли у ворота Нового Раю.

Моліться, щоб зачерствілі душі зм’якли і прийняли Мою Руку. Моліться, щоб вони навчилися ставати смиренними в Моїх Очах.

Ваш Ісус

Відкупитель людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •