Global group who destroyed your banking system will fall apart

Friday, November 4th, 2011 @ 19:00

My dearest daughter, from Me comes True Life, the only life that man will ever need from here to eternity.

Children, you must know that this terrible turmoil you are seeing all around you will not last long.

God, My Eternal Father, will not allow His precious children to suffer much more. You, My children, are the victims of the work of the deceiver. He who controls the global group is weakening. His powers are being scuppered through the Power of My Father. This group, who deliberately destroyed your banking systems to make beggars out of you, will fall apart. You must not worry because the Hand of My Father will fall on their wicked ways.

Pray that all those deluded souls who slavishly abide by the wickedness, which is at the very heart of this group, will convert during The Warning.

You must never give up hope, children. It will be through your love of God the Most High, that you will return to the fold of your family. The Blessed Trinity is your home, children. Those of you who accept this fact, brought about through conversion, will inherit the glorious Era of Paradise on Earth.

Trust in Me always. Offer your worries, troubles and fears to Me. Allow Me to ease your pain and suffering. It will not be too long now when the world will find relief from the painful birth pangs you endure in these times.

Never lose hope. Trust in Me. Pray for My graces to make you stronger. Lay your head on My Shoulders and allow My peace to envelop your souls. Only then will you understand the Truth of My glorious promise of eternal life.

Your Jesus

Saviour of Mankind

 

239. Глобальна група, яка зруйнувала вашу банківську систему, розпадеться

п’ятниця, 4 листопада 2011 р., 19:00

Моя найдорожча дочко, від Мене походить Істинне Життя, єдине життя, яке коли-небудь знадобиться людині відтепер і до вічності.

Діти, ви повинні знати, що це жахливе потрясіння, яке ви бачите навколо себе, не триватиме довго.

Бог, Мій Предвічний Отець, не допустить, щоб Його дорогоцінні діти страждали ще більше. Ви, Мої діти, є жертвами роботи шахрая. Він, який контролює глобальну групу, слабшає. Його сили руйнуються через Силу Мого Отця. Ця група, яка навмисно зруйнувала ваші банківські системи, щоб зробити з вас жебраків, розпадеться. Ви не повинні хвилюватися, оскільки Рука Мого Отця впаде на їхні нікчемні діяння.

Моліться, щоб всі ті обмануті душі, які по-рабськи дотримуються зла, що лежить в основі цієї групи, навернулися під час Попередження.

Ви ніколи не повинні втрачати надію, діти. Саме завдяки вашій любові до Бога Всевишнього ви повернетеся в лоно своєї родини. Пресвята Трійця – ваш дім, діти. Ті з вас, які приймуть цей факт, що відбудеться через навернення, успадкують славну Еру Раю на землі.

Довіряйте Мені завжди. Віддайте Мені свої турботи, біди і страхи. Дозвольте Мені полегшити ваш біль і страждання. Вже недовго залишилося чекати, коли світ знайде полегшення від болісних пологових мук, які ви переживаєте в ці часи.

Ніколи не втрачайте надії. Довіряйте Мені. Моліться про Мої благодаті, щоб зробити вас сильнішими. Покладіть голову на Мої Плечі і дозвольте Моєму миру огорнути ваші душі. Тільки тоді ви зрозумієте Правду про Мою славну обітницю Вічного Життя.

Ваш Ісус

Спаситель людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •