My messengers are now with you to prepare your souls

Thursday, November 3rd, 2011 @ 21:00

My beloved daughter, prophecies foretold will begin to be made known and witnessed throughout the world, so that no one will be able to ignore them.

So many of My children are unaware of the contents contained in My Father’s Book, the Most Holy Bible. Little regard is paid to the Book of John, where details of the end times are given to all the world. This time has now come. Prepare all of you.

The Truth contained in the Book of Revelation is just that – the Truth. Can you recognize the signs? Turmoil in the world will continue to escalate at a ferocious pace. Your monetary system is being threatened by a global group, who want not only your money, but who want to steal your souls.

The wickedness of man is evident, but much of it is hidden. My messengers are now with you, children, to help prepare your souls. Whether or not you recognize them for who they are, the Holy Spirit, which Reigns in their souls, will spread conversion.

Those who denounce My attempts to communicate with you will understand the Truth very shortly. It will be then that My children will unite against this wicked force led by Satan. They will not win. Every obstacle is being placed before them by the Hand of My Eternal Father. His Mercy is so great, that He will use His Power to defend His children and He will destroy those who insist on following the path of the deceiver.

Whatever your various views as to whether or not I speak with you now, it will not matter. It is your faith in Me and My beloved Father, God the Most High, which will count in the end.

Prayer is most urgent, children, wherever you are, whatever your religion, whatever your views. Join together and pray to the Holy Spirit for enlightenment at this time. Satan is trying to turn your backs on Me, your beloved Saviour. Do not listen to the doubts and the fear he places in your hearts. He will use lies to prevent me from flooding your souls with My Divine Light. My Love is so strong for you, children, that no matter how you ignore Me, or turn your backs, I will continue to call you. I will do this through the Power of the Holy Spirit. You must pray for this Gift by saying:

“O Jesus, cover me with Your Precious Blood and fill me with the Holy Spirit, so that I can discern whether these Words come from You.

Humble me in spirit.

Receive my pleas with Mercy and open my heart to the Truth.”

I will respond to the most hardened of souls when they recite this prayer.

Allow me the chance to bring you towards Me, so I can unite as many of My children as possible before The Great Warning.

Remember, My Love for you will never extinguish, no matter how much you turn a deaf ear to My urgent call for unity.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

238. Мої посланці зараз є з вами, щоб підготувати ваші душі

Четвер, 3 листопада 2011 р., 21:00

Моя улюблена дочко, передбачені пророцтва почнуть ставати відомими і засвідченими по всьому світу, так що ніхто не зможе їх ігнорувати.

Так багато Моїх дітей не знають про зміст, що міститься в Книзі Мого Отця, Найсвятішій Біблії. Мало уваги приділяється Книзі Йоана [Одкровення], де детально описані останні часи для всього світу. Цей час вже настав. Приготуйтеся всі ви.

Істина, що міститься в Книзі Об’явлення, є саме цим – Істиною. Чи можете ви розпізнати знаки? Потрясіння у світі продовжуватимуть наростати шаленими темпами. Вашій грошовій системі загрожує глобальна група, яка хоче не тільки ваші гроші, але яка хоче вкрасти ваші душі.

Гріховність людини очевидна, але більша частина її прихована. Мої посланці зараз є з вами, діти, щоб допомогти підготувати ваші душі. Незалежно від того, чи визнаєте ви їх за тих, ким вони є, чи ні, Святий Дух, який панує в їхніх душах, поширить навернення.

Ті, які засуджують Мої спроби спілкуватися з вами, зрозуміють Істину дуже скоро. Саме тоді Мої діти об’єднаються проти цих нечестивих сил на чолі з сатаною. Вони не переможуть. Кожна перешкода ставиться перед ними Рукою Мого Предвічного Отця. Його Милосердя настільки велике, що Він використає Свою Силу, щоб захистити Своїх дітей і Він знищить тих, які наполягають на тому, щоб іти шляхом шахрая.

Незалежно від ваших різноманітних поглядів на те, чи це Я, чи не Я говорю зараз із вами, це не матиме значення. Саме ваша віра в Мене і в Мого улюбленого Отця, Бога Всевишнього, буде враховуватися вкінці.

Молитва є найбільш терміновою, діти, де б ви не були, незалежно від вашої релігії, незалежно від ваших поглядів. Об’єднуйтеся і моліться до Святого Духа про просвітлення в цей час. Сатана намагається відвернути вас від Мене, вашого улюбленого Спасителя. Не прислуховуйтеся до сумнівів і страху, які він поміщає у ваші серця. Він буде використовувати брехню, щоб завадити Мені наповнити ваші душі Моїм Божественним Світлом. Моя любов є настільки сильною до вас, діти, що незважаючи на те, як ви ігноруєте Мене чи відвертаєтесь від Мене, Я буду продовжувати кликати вас. Я буду робити це через Силу Святого Духа. Ви повинні молитися за цей Дар, кажучи:

Молитва про просвітлення в цей час

[Молитва про Дар Просвітлення]

О Ісусе, покрий мене Своєю Дорогоцінною Кров’ю і наповни мене Святим Духом, щоб я міг розрізнити, чи ці Слова походять від Тебе.

Впокори мене в дусі.

Прийми мої благання з Милосердям і відкрий моє серце на Істину.

Амінь.

Я відповім найбільш зачерствілим душам, коли вони будуть відмовляти цю молитву.

Дайте мені шанс привести вас до Себе, щоб Я зміг об’єднати якомога більше Своїх дітей перед Великим Попередженням.

Пам’ятайте, Моя любов до вас ніколи не згасне, незалежно від того, як сильно ви закриваєте вуха на Мій терміновий заклик до єдності.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •