Disbelief of those who profess to know Me, which wounds Me the most

Monday, October 31st, 2011 @ 03:30

My dearly beloved daughter, My Holy Word, which is being given to a world, oblivious of My Existence, will ignite souls soon after The Warning takes place.

At last mankind will hear My Word to enable Me to guide them to My New Era of Peace on Earth. I call on all My children everywhere to drop down your gauntlet and hear your Saviour speak.

While I will never reveal to you the date of My coming back to Earth I can tell you that I will return in Spirit now. I come now to save you once again during The Warning so that man will convert. Please allow Me to guide you and allow My Most Sacred Mission to be spread around the world to bring My children comfort. Do not block Me out. Do not reject My Hand of Mercy. Do not allow your pride to stand in the way.

Wake up and accept that I now speak with you, so I can bring you into the Bosom of My great Mercy. At last your soul will alight with the Fires of My divine graces, which will be poured out all over you.

All doubts will be gone. Satan’s power will dilute rapidly although he will not relinquish his grip until the very end.

While you ponder My pleas, you must ask yourself this. If you believe in Me, why do you reject Me now? Why do you show anger and hatred to those who come in My Name? Why do you exalt yourselves in My Church, at the expense of My children. Remember that you are all equal in My Eyes.

Come to Me now with humble hearts. Because until you do this, you cannot benefit from My Mercy, or receive the graces I long to provide you with.

My Voice is calling out now to all non-believers to accept the Existence of My Eternal Father.

After The Warning, allow Me to help you on the path to eternal life. My Heart aches when I witness lost souls. But know this. It is the disbelief of those who profess to know Me, which wounds Me the most.

Your loving Saviour, Jesus

 

235. Невіра тих, які стверджують, що знають Мене, ранить Мене найбільше

понеділок, 31 жовтня 2011 р., 03:30

Моя ніжно улюблена дочко, Моє Святе Слово, яке дається світові, що забув про Моє Існування, запалить душі невдовзі після того, як відбудеться Попередження.

Нарешті людство почує Моє Слово, щоб дозволити Мені вести їх до Моєї Нової Ери Миру на землі. Я закликаю усіх Моїх дітей звідусіль відмовитися від оборонної позиції і почути, як говорить ваш Спаситель.

Хоч Я ніколи не відкрию вам дату Мого повернення на землю, але Я можу сказати вам, що Я повернуся в Дусі зараз. Я приходжу зараз, щоб знову врятувати вас під час Попередження, щоб людина навернулася. Будь ласка, дозвольте Мені вести вас і дозвольте Моїй Найсвятішій Місії поширюватися по всьому світу, щоб принести Моїм дітям потіху. Не блокуйте Мене. Не відкидайте Мою Руку Милосердя. Не дозволяйте вашій гордині стояти на шляху.

Прокиньтеся і визнайте, що Я зараз говорю з вами, щоб привести вас в Лоно Мого великого Милосердя. Нарешті ваша душа запалиться вогнем Моїх божественних благодатей, які будуть вилиті на вас.

Всі сумніви зникнуть. Сила сатани швидко ослабне, хоч він не відмовиться від своєї хватки до самого кінця.

Поки ви обмірковуєте Мої благання, ви повинні запитати себе про наступне. Якщо ви вірите в Мене, то чому відкидаєте Мене зараз? Чому ви проявляєте гнів і ненависть до тих, які приходять в Моє Ім’я? Чому ви звеличуєте себе в Моїй Церкві за рахунок Моїх дітей. Пам’ятайте, що ви всі рівні в Моїх Очах.

Прийдіть до Мене зараз зі смиренними серцями. Бо поки ви цього не зробите, ви не зможете скористатися з Мого Милосердя ані прийняти Благодаті, які Я хочу вам уділити.

Мій Голос зараз закликає всіх невіруючих визнати Існування Мого Предвічного Отця.

Після Попередження дозвольте Мені допомогти вам на шляху до Вічного Життя. Моє Серце болить, коли Я бачу загублені душі. Але знайте наступне. Саме невіра тих, які стверджують, що знають Мене, ранить Мене найбільше.

Ваш люблячий Спаситель, Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •