Virgin Mary: Open your hearts to the Truth

Saturday, October 29th, 2011 @ 16:49

My child, you must pray for my protection at all times. You are being guided and you must place all your trust in my beloved Son.

Pray for conversion everywhere. So many lost souls are in need of your prayers. Never forget this no matter how difficult this journey is for you.

The spirit of the evil one is covering much of mankind in a way that has not happened before. The deceiver’s actions are intensifying and smothering my children everywhere.

Even those who profess their allegiance to my beloved Son are turning a deaf ear to His pleas to save souls. So arrogant have they become because of pride, they forget that My Son’s Holy Word is the only life they need. Prayer is vital at this time. Those who exalt themselves in the eyes of others, as they proclaim the Word of my precious Son, yet deny His call, have hardened their hearts to the Truth.

Children, you must hear my Son, Jesus Christ, now. Listen to what He is telling you. The Holy Spirit, if you allow Him, will open your hearts to the Truth as He speaks to you through these Holy Messages.

I weep with sorrow when I see how His Holy Word is rejected today. For those who condemn Him, you must realize that He comes now, not only to save you. He comes also to comfort you in these days of darkness. If you truly believe He is the Bread of Life then allow Him to awaken your spirit of love.

Pray for conversion everywhere. There is not much time.

Your beloved Mother

Mary, Queen of Heaven and Earth

 

234. Діва Марія: Відкрийте свої серця на Істину

субота, 29 жовтня 2011 р., 16:49

Моя дитино, ти повинна постійно молитися про Мій захист. Ти є проваджена і ти повинна скласти всю свою довіру в Моєму улюбленому Синові.

Моліться за навернення скрізь. Так багато загублених душ потребують ваших молитов. Ніколи не забувайте про це, яким би важким не був для вас цей шлях.

Дух злого духа покриває більшу частину людства, як ніколи раніше. Дії шахрая посилюються та душать Моїх дітей скрізь.

Навіть ті, які сповідують свою вірність Моєму улюбленому Синові, закривають вуха на Його благання рятувати душі. Настільки зарозумілими вони стали через гординю, що забули, що Святе Слово Мого Сина – це єдине життя, якого вони потребують. Молитва є життєво важливою в цей час. Ті, які звеличують себе в очах інших, проголошуючи Слово Мого дорогоцінного Сина, однак відкидають Його заклик – зачерствіли своїми серцями до Істини.

Діти, ви повинні почути Мого Сина, Ісуса Христа. Слухайте, що Він говорить вам. Святий Дух, якщо ви дозволите Йому, відкриє ваші серця на Істину, оскільки Він говорить до вас через ці Святі Послання.

Я плачу від смутку, коли бачу, як Його Святе Слово сьогодні відкидається. Ви, які засуджуєте Його, повинні усвідомити, що Він приходить зараз не тільки для того, щоб врятувати вас. Він приходить також, щоб потішити вас у ці дні темряви. Якщо ви справді вірите, що Він є Хлібом Життя, то дозвольте Йому пробудити ваш дух любові.

Моліться за навернення повсюди. Залишилось не так багато часу.

Ваша улюблена Матір

Марія, Цариця Неба і землі

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •