Await now our glorious reunion

Wednesday, October 26th, 2011 @ 22:00

My beloved daughter you must not fret over the constant attacks being made on My messages from false visionaries.

You must know by now that when I speak to chosen messengers that they will always be a target of hatred. When you are attacked remember I too am also challenged. My Holy Word is taken apart, analysed, questioned, criticised and declared not worthy to come from My lips.

Oh how little My children know. Fear and suspicion blinds them to the truth. You will be surprised also at how My word is dismissed so easily in favour of false messages.

As The Warning is almost upon the world the truth will finally at last be made known to all of My followers. It will be at that stage they will embrace My word in order to sanctify their poor souls. How I will welcome them and draw them close to Me as their tears will mingle with mine in love and unity. Before the Warning they will continue to doubt but they will not deny Me after they come before Me. For once they come before Me and see the love that I have for them they will not want to leave Me for one moment so deep will our union be.

Await now our glorious reunion.

Your Jesus

 

231. Очікуйте зараз на наше славне возз’єднання

середа, 26 жовтня 2011 р., 22:00

Моя улюблена дочко, ти не повинна турбуватися через постійні нападки на Мої Послання з боку фальшивих візіонерів.

Ти вже повинна знати, що коли Я говорю з вибраними посланцями, вони завжди будуть мішенню ненависті. Коли на тебе нападають, пам’ятай, що Мені теж кидають виклик. Моє Святе Слово розбирають на частини, аналізують, ставлять під сумнів, критикують і оголошують негідним походити з Моїх Уст.

Як мало знають Мої діти. Страх і підозрілість засліплюють їх до Істини. Ви також будете здивовані тим, як Моє слово так легко відкидається на користь фальшивих послань.

Оскільки Попередження майже нависло над світом, Істина нарешті стане відомою усім Моїм послідовникам. Саме на цьому етапі вони приймуть Моє Cлово, щоб освятити свої бідні душі. Як же Я привітаю їх і наближу їх до Себе, коли їхні сльози змішаються з Моїми в любові і єдності. Перед Попередженням вони продовжуватимуть сумніватися, але вони не відречуться від Мене після того, як постануть переді Мною. Бо як тільки вони постануть переді Мною і побачать любов, яку Я маю до них, вони не захочуть залишити Мене ні на мить, настільки глибокою буде наша єдність.

Очікуйте зараз на наше славне возз’єднання.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •