God the Father: You must reject darkness and embrace the Light

Tuesday, October 25th, 2011 @ 15:30

My beloved daughter, tell the world that I embrace all My children in My Arms. All will be well. All must now be left in My Holy Hands as it is meant to be.

I command that My Son be once again sent into the world to save man from the ravages of sin. This is My Divine Act of Justice for you, My cherished children, so I can reclaim My Kingdom on Earth.

Fear does not come from Me. Fear comes from the darkness. When you fear Me, you know that it is the darkness that envelops your soul and not My Divine Greatness.

To be part of My Kingdom, you must reject darkness and embrace the Light. This same Light is now being bestowed upon you by My Son’s Divine Act of Mercy.

My Love for all you, children, is so great that I will use all My Power to redeem souls everywhere. My Hand of Justice will fall on those souls who reject Me, but not until every effort is exhausted to unite all My children everywhere.

The Kingdom of My great Glory will be revealed to the world shortly. Not one of you, children, will want to reject My Glorious Kingdom, which will Reign in the New Era of Peace on Earth.

Pray for those who will find it difficult to embrace the Truth.

God the Almighty Father

 

229. Бог Отець: Ви маєте відкинути темряву і прийняти Світло

вівторок, 25 жовтня 2011 р., 15:30

Моя улюблена дочко, скажи світові, що Я обіймаю всіх Моїх дітей в Моїх Обіймах. Все буде добре. Зараз все повинно бути залишено в Моїх Святих Руках, як це і повинно бути.

Я наказую, щоб Мій Син був знову посланий у світ, щоб врятувати людину від руйнівного впливу гріха. Це Мій Божественний Акт Справедливості для вас, Мої улюблені діти, щоб Я міг відновити Моє Царство на землі.

Страх не походить від Мене. Страх походить від темряви. Коли ви боїтесь Мене, знайте, що це темрява огортає ваші душі, а не Моя Божественна Велич.

Щоб стати частиною Мого Царства, ви повинні відкинути темряву і прийняти Світло. Це саме Світло зараз дарується вам Божественним Актом Милосердя Мого Сина.

Моя Любов до вас усіх, діти, настільки велика, що Я використаю всю Свою Силу, щоб врятувати душі повсюди. Моя Рука Справедливості впаде на ті душі, які відкидають Мене, але не раніше, ніж будуть вичерпані всі зусилля, щоб об’єднати всіх Моїх дітей повсюди.

Царство Моєї великої Слави незабаром буде об’явлене світові. Жоден з вас, діти, не захоче відкинути Моє Славне Царство, яке запанує в Нову Еру Миру на землі.

Моліться за тих, яким буде важко прийняти Правду.

Бог Всемогутній Отець

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •