Your time on Earth is at a crucial point

Sunday, October 16th, 2011 @ 21:30

My dearly beloved daughter, why is it that when My Word is interpreted, do so many of My children find it so offensive? While My children must always discern such messages published by those who claim to come in My Name, they must also learn to keep their minds and hearts open at all times.

Oh how I wish My followers, especially, would open their eyes and welcome Me into their hearts. It is I, Jesus, Who calls you to hear My Voice as I urge you to come to Me in prayer.

Your time on Earth is at a crucial point. There is not much time before I herald in the New Era of Peace and because of this I need you to prepare your souls now.

Do not allow arrogance to blind you to the Truth. Don’t you know I would never deceive you. Hear My instructions to block the evil one from clouding your judgment. Do not allow him to keep you at a distance, for if you would only hear My Most Holy Word you will know that it is I, Jesus Christ, Who calls you.

Children, if you knew how much infestation has been laid down upon My precious souls the world over, you would be shocked. This darkness even covers My precious followers from time to time. The hurt I feel, especially among those souls who pray regularly and show true devotion, when I witness your doubts brings Tears of great sorrow.

Pray, pray, pray for guidance from the Holy Spirit. If you open your hardened hearts and ask for the gift of discernment, I will answer your call.

How sad you will be when the Truth is revealed to you during The Warning. It is your prayers to save other souls that I now ask for. Surely, if you doubt My Word given through these Messages, that you could still find it in your heart to pray for lost souls.

I love you and await your response to My pleas for prayer.

Your Jesus

222. Ваш час на землі знаходиться на вирішальному етапі

неділя, 16 жовтня 2011 р., 21:30

Моя ніжно улюблена дочко, чому, коли тлумачиться Моє Слово, так багато Моїх дітей знаходять його таким образливим? Хоч Мої діти завжди повинні розпізнавати такі послання, опубліковані тими, які стверджують, що приходять в Моє Ім’я, вони також повинні навчитися тримати свій розум і серце відкритими повсякчас.

О, як би Я хотів, щоб Мої послідовники, зокрема, відкрили свої очі і прийняли Мене у свої серця. Це Я, Ісус, закликаю вас почути Мій Голос, закликаючи вас прийти до Мене в молитві.

Ваш час на землі знаходиться на вирішальному етапі. Залишилося небагато часу до того, як Я проголошу Нову Еру Миру і тому мені потрібно, щоб ви зараз підготували свої душі.

Не дозвольте зарозумілості засліпити вас на Істину. Хіба ви не знаєте, що Я ніколи не обману вас. Прислухайтеся до Моїх вказівок, щоб перешкодити злому духові затьмарити ваше судження. Не дозвольте йому тримати вас на відстані [від Мене], бо якщо ви тільки почуєте Моє Найсвятіше Слово, ви дізнаєтеся, що це Я, Ісус Христос, кличу вас.

Діти, якщо б ви знали, як багато зараження було накинуто Моїм дорогоцінним душам по всьому світу, ви були б шоковані. Ця темрява час від часу огортає навіть Моїх дорогоцінних послідовників. Біль, який Я відчуваю, коли бачу ваші сумніви, особливо серед тих душ, які регулярно моляться і виявляють справжню відданість, приносить Мені Сльози великої скорботи.

Моліться, моліться, моліться про керівництво від Святого Духа. Якщо ви відкриєте свої закам’янілі серця і попросите про дар розпізнання, Я відповім на ваш заклик.

Як ви будете засмучені, коли вам відкриється Істина під час Попередження. Саме ваших молитов за порятунок інших душ Я зараз прошу. Звичайно, якщо ви сумніваєтеся в Моєму Слові, даному через ці Послання, ви все одно могли б віднайти у своїх серцях сили молитися за загублені душі.

Я люблю вас і чекаю вашої відповіді на Мої благання про молитву.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •