I cannot force people to convert or turn back

Saturday, October 15th, 2011 @ 19:00

My dearly beloved daughter, as more people hear My Word, My Love will infiltrate their souls as soon as they read My Messages. I will speak to their souls and awaken their slumber in order to unite them with Me so that I can save souls everywhere. Strength in numbers will help me achieve the salvation of souls on such a grand scale. Because of the free will given to man as a Gift from My Father, I cannot force people to convert or turn back to the faith in God the Father. It will have to be their own decision. Prayer will spread conversion. Of that I promise you. Just think of the Gift that awaits souls when you, My children, pray for them.

Don’t you know the power of prayer? Prayer said by the multitudes, in thanksgiving to My Father and in atonement for your sins, can save the world. Such is the power it wields. Never before have I urged you so much for your prayers, which must come from your own lips and with a generosity of heart for hardened sinners everywhere. I need your prayers. Without your prayers these poor souls may not be saved, because many of them are in such darkness that the impact of The Warning will have little effect. You, My cherished, beloved children, all of you sinners, many of whom do your best to show Me your love, don’t you realize that I rely on you so much to keep Me company. Join with Me in the Bosom of My Sacred Heart and ask Me for the graces to save your brothers and sisters. I will save millions of souls when you devote your time to praying The Divine Mercy.

This is the time when the recital of The Divine Mercy will be most effective. Be generous of heart, mind, body and soul. Cast any doubts aside. Allow Me, your Jesus, to lift you up to bring you and all those you pray for into My eternal life.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

221. Я не можу змусити людей навернутися або повернутися назад

cубота, 15 жовтня 2011 р., 19:00

Моя ніжно улюблена дочко, чим більше людей чують Моє Слово, тим більше Моя Любов проникатиме в їхні душі, як тільки вони читатимуть Мої Послання. Я буду говорити з їхніми душами і пробуджувати їх зі сну, щоб об’єднати їх зі Мною, щоб Я міг рятувати душі скрізь. Кількісна перевага допоможе Мені досягти спасіння душ в такому грандіозному масштабі. Через вільну волю, дану людині як Дар від Мого Отця, Я не можу примусити людей навернутися або повернутися до віри в Бога Отця. Це має бути їхнім власним рішенням. Молитва поширюватиме навернення. Це Я вам обіцяю. Тільки подумайте про Дар, який чекає на душі, коли ви, Мої діти, молитеся за них.

Хіба ви не знаєте про силу молитви? Молитва, відмовлена натовпом, як подяка Моєму Отцю і як переблагання за ваші гріхи, може врятувати світ. Такою силою вона володіє. Ніколи ще Я так сильно не закликав вас до молитви, яка повинна виходити з ваших власних уст і з щедрістю серця для затверділих грішників скрізь. Мені потрібні ваші молитви. Без ваших молитов ці бідні душі можуть не бути врятованими, бо багато з них перебувають у такій темряві, що вплив Попередження буде малоефективним. Ви, Мої дорогі, улюблені діти, всі ви є грішниками, багато з вас робите все можливе, щоб виявити Мені свою любов, невже ви не розумієте, що Я покладаюся на вас так сильно, щоб ви склали Мені товариство. Приєднуйтесь до Мене в лоні Мого Найсвятішого Серця і просіть Мене про Ласки, щоб врятувати ваших братів і сестер. Я врятую мільйони душ, коли ви присвятите свій час на молитву [вервиці] до Божого Милосердя.

Це є час, коли відмовляння [вервиці] до Божого Милосердя буде найбільш ефективним. Будьте щедрими серцем, розумом, тілом і душею. Відкиньте будь-які сумніви. Дозвольте Мені, вашому Ісусові, піднести вас, щоб взяти вас і всіх, за кого ви молитеся, до Мого Вічного Життя.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •