God the Father – Heed now My final calling on mankind

Sunday, October 9th, 2011 @ 15:30

My daughter, tell the world of the Love I have for all of My creatures everywhere. Also inform them that I will now mastermind the greatest Act of Divine intervention seen on Earth since the Resurrection of My beloved Son Jesus Christ.

All is prepared for this Great Act of Mercy, which I have sanctioned to help save all of you.

My Love for you means that while I intend to fight the deceiver in his attempts to destroy mankind I will now allow one last Act of Mercy to convert you. This last Act to redeem you in My Eyes means that man can once again learn the Truth of My Existence.

My children, please bow now and ask for Mercy for your family and loved ones. If they are not in a state of grace, they will find The Warning difficult. You must inform them of the need to meditate on the Truth.

The time is short. The Warning is almost upon you. Once it is over, you will have time to decide which path you wish to choose, the path of Divine Light or the path of the deceiver. The choice will be yours.

After some time if man does not turn his back on his wicked ways I will destroy those countries, which pay homage to The deceiver. They will hide when My Hand falls in punishment, but they will have nowhere to go.

My patience is running out as I now plan to unite all those who believe in Me, the Creator of all things and take them with Me into the New Era of Peace. Those who choose to walk the other way will be cast into the fires of Hell.

Heed now this final calling on mankind. This is the time for you to decide you future. Pray for those blind to My Love, for many of them when the Truth is revealed to them, once more will defy Me and turn their backs.

Your beloved Creator

God the Father

King of the Most High

217. Бог Отець: Прислухайтеся зараз до Мого останнього заклику до людства

неділя, 9 жовтня 2011 р., 15:30

Моя дочко, скажи світові про Мою Любов, яку Я маю до всіх Моїх створінь повсюди. Також повідом їм, що Я організую зараз найбільший Акт Божественного втручання, який бачили на землі від часу Воскресіння Мого улюбленого Сина Ісуса Христа.

Все готово до цього великого Акту Милосердя, який Я схвалив, щоб допомогти врятувати вас усіх.

Моя любов до вас означає, що хоч Я маю намір боротися з шахраєм під час його намагань знищити людство, Я зараз дозволю один останній Акт Милосердя, щоб навернути вас. Цей останній Акт, щоб спокутувати вас в Моїх Очах, означає, що людина може знову пізнати Істину Мого Існування.

Мої діти, будь ласка, схиліться зараз і благайте про Милосердя для своєї сім’ї та близьких. Якщо вони не знаходяться в стані Благодаті, то Попередження буде для них важким. Ви повинні їх повідомити про необхідність розважати над Правдою.

Часу залишилося обмаль. Попередження наближається до вас. Коли воно закінчиться, у вас буде час вирішити, який шлях ви бажаєте обрати – шлях Божественного Світла або шлях шахрая. Вибір буде за вами.

Через деякий час, якщо людина не відвернеться від своїх злих шляхів, Я знищу ті країни, які вшановують шахрая. Вони будуть ховатися, коли Моя Рука впаде з покаранням, але їм не буде куди бігти.

Моя терпеливість вичерпується, оскільки Я планую зараз об’єднати усіх тих, які вірять в Мене, Творця всього сущого, і забрати їх із Собою в Нову Еру Миру. Ті, які вирішать йти іншим шляхом, будуть вкинуті у вогонь Пекла.

Прислухайтеся зараз до цього останнього заклику до людства. Настав час для вас, щоб вирішити своє майбутнє. Моліться за тих, які сліпі до Моєї любові, бо багато з них, коли Правда відкриється їм, ще раз кинуть Мені виклик і відвернуться.

Ваш улюблений Творець

Бог Отець

Цар Всевишній

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •