Virgin Mary: The sin of indifference to my Son is rampant

Saturday, October 8th, 2011 @ 14:22

(Received during a private apparition of the Blessed Mother, which lasted 30 minutes)

My child, there are so many souls destined for eternal exile, should they not turn back to my precious Son.

My Son suffers greatly in anguish, as He watches these children lurch from one evil path to another.

The sin of indifference to my Son is rampant and so many, who know of His Existence, still choose, through their own free will, to disown Him.

Now is the time when they will understand what lies ahead of them if they do not repent during the Illumination of Conscience, which they will experience shortly.

For those of you who love my Son, take up His Cross and help Him to bring back those souls for whom He yearns to hold in His precious loving Arms.

So many of you, children, who do not really know my Son, must understand the gentle tenderness of His Heart. So much Love does He have for you all, that were you to see His suffering because of rejection, you would lie on the ground, cry and beg for the forgiveness of the sins of mankind.

Please, I urge you to pray hard for the conversion so desired by my Son during The Warning.

Your Blessed Mother

Queen of all Mankind

215. Діва Марія: Гріх байдужості до Мого Сина процвітає

субота, 8 жовтня 2011 р., 14:22

Послання, отримане під час приватної з’яви Благословенної Матері, яка тривала 30 хвилин.

Моя дитино, є так багато душ, які призначені для вічного вигнання, якщо вони не повернуться до мого дорогоцінного Сина.

Мій Син дуже сильно страждає в муках, коли бачить, як ці діти переходять з одного злого шляху на інший.

Гріх байдужості до Мого Сина процвітає і так багато тих, які знають про Його Існування, продовжують через свою власну волю відрікатися від Нього.

Зараз настав час, коли вони зрозуміють, що очікує на них попереду, якщо вони не покаються під час Просвітлення Сумління, якого невдовзі зазнають.

Ті з вас, які люблять мого Сина, підніміть Його хрест і допоможіть Йому повернути ті душі, які Він прагне тримати в Своїх дорогоцінних, люблячих Обіймах.

Так багато з вас, діти, які насправді не знаєте Мого Сина, повинні зрозуміти дбайливу ніжність Його Серця. Він має стільки Любові до вас усіх, що якби ви побачили Його страждання через ваше відкинення, ви б впали на землю, плакали і благали про прощення гріхів людства.

Будь ласка, я закликаю вас наполегливо молитися за навернення, якого так бажає мій Син під час Попередження.

Ваша Благословенна Мати

Цариця всього людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •