Your banking collapse was masterminded by the antichrist

Thursday, October 6th, 2011 @ 22:45

My dearly beloved daughter, pray hard because the antichrist is ready to spring from his hiding hole and will leap upon the world in order to devour My children.

His cunning plan will be hidden behind a handsome, charming and articulate exterior, but when My children look into his eyes they will see darkness, for he has no soul. He was not created by the Hand of God the Father.

Pray, My children, now, every one of you, to stop him from destroying all those he controls from within the One World Order.

Prayer can mitigate many of his proposed, sickening plans against humanity. Sadly, many will be fooled by him. Never before have I urged My children for so much prayer, because without your prayers the schemes he is orchestrating will be fulfilled as foretold in the Book of Revelation.

His presence on Earth is felt throughout the world, but his actions are hidden from view. He is like a rock, which when thrown into the water, creates ripples that can travel for miles. He wants to destroy you because you are My children.

My children who follow his every move in a slavish manner are blindfolded. The secret atrocities committed by these people create tremendous sorrow in Heaven.

Children, I must ask you to pray to St. Michael the Archangel to rebuke Satan during these turbulent times. The antichrist is moving quickly and his influence is speeding up the global plot to unify your currencies everywhere.

Your banking collapse was deliberately mastermind by the antichrist so that when your countries needed help, he and his wicked minions would rise to rescue your countries.

Wake up all of you and see what is really happening before your eyes. He is waiting to pounce, but your prayers can mitigate his actions and halt him in his tracks. His soiled hands are waiting to grab you into an embrace, from which you will find it hard to disentangle.

Remember, children, Satan’s remaining time on Earth is short. The antichrist has been sent to steal souls from My Father. These souls come from My Father, God the Creator of all things. The antichrist’s promise of an everlasting universe is nonsense. Many souls are now being seduced by this new and sinister doctrine. I watch as they fall into this deceitful den of darkness and weep bitter tears. For once these souls follow this path of deceit they are contaminated. Their attitude to others, including their family, changes as their hearts turn cold.

Satan’s power is strong, but God the Father will step in and punish his followers on this Earth most severely. The Warning is their last chance to turn their backs on the antichrist.

Pray that My Light will penetrate each and every soul during The Warning, so that lost souls, especially, can be rescued from this terrible darkness.

Your beloved Jesus Christ

 

213. Ваш банківський крах був розроблений антихристом

четвер, 6 жовтня 2011 р., 22:45

Моя ніжно улюблена дочко, наполегливо молися, тому що антихрист готовий вискочити зі своєї схованки і накинутися на світ, щоб пожерти Моїх дітей.

Його хитрий план буде прихований за красивою, чарівною і виразною зовнішністю, але коли Мої діти подивляться в його очі, вони побачать темряву, бо в нього немає душі. Він не був створений Рукою Бога Отця.

Моліться, Мої діти, зараз, кожен з вас, щоб перешкодити йому знищити всіх тих, яких він контролює в межах Єдиного Світового Порядку.

Молитва може пом’якшити багато з його запропонованих, огидних планів проти людства. На жаль, багато хто буде ним обманутий. Ніколи раніше Я не закликав Моїх дітей так багато молитися, тому що без ваших молитов плани, які він організовує, будуть виконані, як передбачено в Книзі Одкровення.

Його присутність на землі відчувається по всьому світу, але його дії приховані від очей. Він наче камінь, який, коли його кидають в воду, створює хвилі, які можуть долати відстані в багато миль. Він хоче знищити вас, тому що ви є Моїми дітьми.

Мої діти, які по-рабськи ідуть за кожним його кроком, мають зав’язані очі. Таємні звірства, які здійснюються цими людьми, викликають великий смуток на Небесах.

Діти, Я повинен просити вас молитися до Святого Архангела Михаїла, щоб протистояти сатані в ці неспокійні часи. Антихрист рухається швидко і його вплив прискорює глобальну змову, щоб об’єднати ваші валюти повсюди.

Ваш банківський крах був навмисно розроблений антихристом, щоб, коли вашим країнам знадобиться допомога, він і його злісні прислужники піднялися, щоб врятувати ваші країни.

Прокиньтеся усі ви і погляньте, що насправді відбувається на ваших очах. Він чекає, щоб накинутися, але ваші молитви можуть пом’якшити його дії і зупинити його на своєму шляху. Його брудні руки чекають, щоб схопити вас в обійми, з яких вам буде важко визволитись.

Пам’ятайте, діти, що час, який залишився сатані на цій землі, є коротким. Антихрист був посланий, щоб вкрасти душі в Мого Отця. Ці душі походять від Мого Отця, Бога Творця всього сущого. Обіцянка антихриста про вічний всесвіт – нісенітниця. Багато душ зараз спокушаються цією новою і зловісною доктриною. Я дивлюся, як вони потрапляють в це підступне кубло темряви і плачу гіркими слізьми. Бо як тільки ці душі стають на цей шлях обману, вони забруднюються. Їхнє ставлення до інших, в тому числі до їхньої сім’ї, змінюється, коли їхні серця стають холодними.

Сила сатани є сильною, але Бог Отець втрутиться і покарає його послідовників на цій землі якнайсуворіше. Попередження є їхнім останнім шансом, щоб відвернутися від антихриста.

Моліться, щоб Моє Світло проникло в кожну душу під час Попередження, щоб особливо загублені душі могли бути врятовані від цієї жахливої темряви.

Ваш улюблений Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •