Era of Peace not far away

Tuesday, October 4th, 2011 @ 15:30

My dearly beloved daughter, the New Era is about to become a reality, in the near future.

The Era of Peace will be enjoyed by all of My followers. It will be a period of love, happiness and peace. There will be no disease, pain, financial worries, because everything you will need will be provided by Me. You, My children, will want for nothing, as I will nurture and embrace you in My New Paradise just as a parent would nurture an infant. This is to be welcomed. It is a goal for which you must all strive.

There is no use waiting to prepare to enter My New Paradise of peace. For you may leave it too late. Plan today, for you will not know when this will happen. In fact it will happen so quickly and suddenly that you, My followers, will simply find yourselves there in the blink of an eye. That is why you must begin to prepare your souls now, for only clean souls can enter.

Time is of the essence. This, My children, is one of the last calls to you to amend your lives before The Warning. Prepare each day and trust in My Divine Word as you are now being commanded to follow My pleas for the salvation of souls.

The Era of Peace is not far away now and I urge you to prepare your families so that you can be as one in My New Kingdom.

Your Divine Saviour

Jesus Christ

211. Ера миру не за горами

вівторок, 4 жовтня 2011 р., 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, Нова Ера скоро стане реальністю, в найближчому майбутньому.

Ерою Миру будуть насолоджуватися усі Мої послідовники. Це буде період любові, щастя і миру. Не буде жодних хворіб, болю, фінансових турбот, тому що Я забезпечу вас усім, чого ви потребуватимете. Ви, Мої діти, не будете мати ні в чому потреби, тому що Я роститиму і обійматиму вас в Моєму Новому Раю так само, як батьки вирощували б немовля. Це слід вітати. Це та мета, до якої ви всі повинні прагнути.

Немає сенсу чекати, щоб підготуватися для того, щоб увійти до Мого Нового Раю миру. Бо може бути занадто пізно. Плануйте сьогодні, бо ви не будете знати, коли це станеться. Насправді це відбудеться так швидко і несподівано, що ви, Мої послідовники, просто опинитесь там в мить ока. Ось чому ви повинні почати готувати ваші душі зараз, бо тільки чисті душі зможуть увійти.

В нас обмаль часу. Це, Мої діти, один з останніх закликів до вас, щоб змінити своє життя перед Попередженням. Готуйтеся кожного дня і довіряйте Моєму Божому Слову, коли вам зараз наказано дотримуватися Моїх прохань про спасіння душ.

Ера миру не за горами і Я закликаю вас підготувати ваші родини, щоб ви могли бути як одне ціле в Моєму Новому Царстві.

Ваш Божественний Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •