Rejoice when the sky explodes, for you will know that I Am coming

Sunday, October 2nd, 2011 @ 15:00

My dearly beloved daughter, the weather patterns are now changing as yet another sign that times are about to change. Other changes will be experienced. The sun will begin to pulsate and spin in the lead up to the world as it is being prepared for The Warning.

My Cross will appear first. They will be shocked, but this is being given as a Sign so that you can prepare your souls and ask for redemption for the sins you have committed. By doing this you will not suffer during The Warning.

Pray, pray, pray, My followers everywhere. Rejoice when the sky explodes, for you will know that I Am truly coming into the world. At last mankind will not be able to deny Me. My Love will radiate in every corner of the world as I try to draw in all souls everywhere.

So unexpected will this event be that the world will stop in great shock. When they slowly recover, many will still be unsure about what has happened. As I come, so too will Satan and the demons from Hell, who will try to devour the souls of My children. This is why I must urge you all to sprinkle your home with Holy Water and have blessed candles everywhere. You must keep yourselves protected.

In the lead up, I ask of you this. Pray for all those who cannot find it in their hearts to accept the Truth of My Teachings. Pray especially for those who go to tremendous efforts to deny Me, although they are aware of My Crucifixion to save them.

Remember, I died for every single one of you to save you. Remember that this time I come again to save you, each one of you. Not one do I exclude.

Now is your chance, children, to be assured of a place in the Era of Peace on Earth. Why would you not want to be part of this? Why would anyone knowingly choose the depths of Hell in exchange for this great Gift?

Rejoice. Pray, give thanks to God the Father, for this Great Warning. Embrace this Gift with love and joy in your hearts.

Your Saviour
Jesus Christ

209. Радійте, коли небо вибухне, бо ви будете знати, що Я йду

неділя, 2 жовтня 2011 р., 15:00

Моя ніжно улюблена дочко, погодні умови зараз змінюються, як ще один знак того, що часи ось-ось зміняться. Відбудуться й інші зміни. Сонце почне пульсувати і обертатися напередодні того, як світ готуватиметься до Попередження.

Спочатку з’явиться Мій Хрест. Ви будете шоковані, але він буде даний як знак, щоб ви могли підготувати свої душі і попросити про спокутування за гріхи, які ви вчинили. Зробивши це, ви не будете страждати під час Попередження.

Моліться, моліться, моліться. Мої послідовники по всьому світу, радійте, коли небо вибухне, тому що ви будете знати, що Я насправді приходжу у світ. Нарешті людство не зможе заперечувати Мене. Моя Любов буде випромінюватись в усіх куточках світу, бо Я намагаюсь залучити всі душі, звідусіль.

Такою несподіваною буде ця Подія, що світ зупиниться у великому шоці. Коли він повільно оговтається, багато і надалі не будуть впевненими у тому, що сталося. З Моїм приходом прийдуть сатана і демони з Пекла, які намагатимуться пожерти душі Моїх дітей. Ось чому Я благаю усіх вас окропити свої домівки освяченою водою і мати посвячені свічки повсюди. Ви повинні зберігати себе захищеними.

Напередодні я прошу вас про наступне. Моліться за всіх тих, які не можуть знайти сили в своїх серцях, щоб прийняти Істину Мого Вчення. Моліться особливо за тих, які докладають величезних зусиль, щоб заперечити Мене, хоч вони знають про Моє Розп’яття, щоб врятувати їх.

Пам’ятайте, Я помер за кожного з вас, щоб врятувати вас. Пам’ятайте, що цього разу Я приходжу знову, щоб врятувати вас, кожного з вас. Я не виключаю жодного.

Зараз у вас є шанс, діти, бути забезпеченими місцем в Ері Миру на землі. Чому б вам не хотіти бути частиною її? Чому хтось мав би свідомо вибрати глибини Пекла замість цього великого Дару?

Радійте. Моліться. Дякуйте Богу Отцю за це Велике Попередження. Прийміть цей Дар з любов’ю і радістю у своїх серцях.

Ваш Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •