Hardened souls will not find The Warning easy

Friday, September 30th, 2011 @ 21:15

My dearly beloved daughter, My task to convert souls increases now in its intensity.

Please warn as many as you can to prepare their souls before The Warning.

Inform all those priests, nuns, bishops and other denominations, who believe in My Eternal Father, to listen to My Word. So many of My children are in such darkness that the Light of My Divine Glory will hurt their souls. They will feel real pain because they will not be able to withstand this Great Act of My Mercy.

Some people smile in amusement at these Holy Messages. This makes Me sad. Not because they do not believe that I speak to them in this way, but because they don’t want to believe in Me. For all of you who are worried about your loved ones, please pray that the purification facing them during The Warning will bring them, finally, into My Heart.

I ask that all My followers now protect themselves from Satan. They must sprinkle every corner of their home with Holy Water, wear a Benedictine Cross and keep Rosary beads close. Pray also to St. Michael the Archangel. Satan and his army of followers will do everything to convince you that it is not I Who speaks. Satan and his demons will start tormenting you and placing terrible doubts in your minds. You, My children, can stop him by following My instructions. Sadly, he will twist the minds of weak souls into complete rejection of Me.

Hardened souls will not find The Warning easy. They will argue about the way they have offended Me. Even the burning fires of Hell, which they will experience during The Warning, will not wipe away all the doubts of My Existence.

Many will spread lies about The Warning after it takes place. They, the heathen, who are slaves to Satan will create a lie, which they will spread everywhere. Scientific arguments will be put forward to explain away the Event. They do not want to hear the Truth. They must be prayed for. So strong has the grip of Satan taken a hold over the world, that My Name will not be uttered in public. Discussion of My Existence on Earth is seen to be an embarrassing topic of conversation.

My Name today is used mainly through the use of bad language, or worse, by the slip of the tongue when cursing. But hear Me now. My Name will be heard and accepted once more after The Warning, by those who will convert. Then My Name will be used when they, My children, pray to Me.

Your beloved Jesus

207. Для зачерствілих душ Попередження не буде легким

п’ятниця, 30 вересня 2011 р., 21:15

Моя ніжно улюблена дочко, Моє завдання по наверненню душ зараз набирає інтенсивності.

Будь ласка, попередьте якомога більше людей, щоб вони підготували свої душі перед Попередженням.

Повідомте всіх тих священиків, монахинь, єпископів та людей інших віросповідань, які вірять в Мого Предвічного Отця, щоб слухали Моє Слово. Так багато Моїх дітей перебуває в такій темряві, що Світло Моєї Божественної Слави завдасть болю їхнім душам. Вони відчують справжній біль, тому що не будуть в стані витримати цього Великого Акту Мого Милосердя.

Деякі люди весело посміхаються, дивлячись на ці Святі Послання. Це засмучує Мене. Не тому, що вони не вірять, що Я говорю до них в такий спосіб, а тому, що вони не хочуть повірити в Мене. Ви всі, які турбуєтеся про своїх близьких, будь ласка, моліться, щоб очищення, якого вони зазна́ють під час Попередження, врешті привело їх до Мого Серця.

Я прошу всіх Моїх послідовників захистити себе зараз від сатани. Вони повинні окропити кожен куточок своєї домівки святою водою, носити Бенедиктинський Хрест і тримати поруч Розарій. Моліться також до святого Архангела Михаїла. Сатана і його армія послідовників зроблять все, щоб переконати вас, що це не Я Той, Хто говорить. Сатана і його демони почнуть мучити вас і посіють страшні сумніви у вашому розумі. Ви, Мої діти, можете зупинити його, дотримуючись Моїх вказівок. На жаль, він перекрутить розум слабких душ до повної відмови від Мене.

Для зачерствілих душ Попередження не буде легким. Вони будуть сперечатися щодо способу, в який Мене образили. Навіть палаючий вогонь Пекла, якого вони зазнають під час Попередження, не усуне всіх їхніх сумнівів щодо Мого Існування.

Багато хто буде поширювати брехню про Попередження після того, як воно відбудеться. Вони, язичники, які є рабами сатани, створять брехню, яку вони будуть поширювати всюди. Будуть висунуті наукові аргументи, щоб пояснити цю Подію. Вони не схочуть чути Правди. За них потрібно молитися. Настільки сильно влада сатани запанувала над світом, що Моє Ім’я не буде вимовлятися публічно. Дискусія про Моє Існування на землі вважається незручною темою для розмови.

Моє ім’я сьогодні вживається переважно через нецензурну лексику, або, що ще гірше, в обмові, коли проклинають. Але почуйте Мене зараз. Моє Ім’я буде почуте і прийняте ще раз після Попередження тими, які навернуться. Тоді Моє Ім’я буде вживатися, коли вони, Мої діти, молитимуться до Мене.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •