God the Father: Satan’s days are almost at an end on this Earth

Thursday, September 29th, 2011 @ 20:15

I Am the Alpha and the Omega. I Am God the Father.

My beloved daughter, the time is drawing close for the world to witness the Mercy to be shown to mankind by My precious Son, Jesus Christ.

Many forces of evil abound by those lost souls who pay allegiance to the deceiver, Satan. They too are prepared for The Warning and arrogantly believe that the power promised to them by Satan will steer them to a new, worldly paradise of their own making. This is the greatest lie perpetrated by Satan to which they have succumbed. Their darkness of soul means that their hearts will show no mercy to those who believe in Me, God the Creator of all things. The power they wield however, is weaker now.

Satan’s days are almost at an end on this Earth. But he, Satan, will not rest until he has ensnared millions of these misguided and delusional souls. Pray for them, My daughter, for they are aimless. They are disjointed and through their panic, they will try all they can to control My children through their worldly possessions.

Heed now My Word. Mankind has no power. The only power will be through prayer, the armour against these wicked people. They, in mortal sin, have insulted Me and My precious Creation and for this they will suffer. So many events will now unfold before the eyes of a disbelieving world. So many of My children will be bewildered and shocked when they feel the sufferings of Purgatory and Hell.

All sinners, during and after The Warning, will experience what they would were they to lose their lives. Those in sin will suffer the same burning purification as those souls in Purgatory, who await entry to My Glorious Kingdom. Those in mortal sin will experience the deep despair and darkness of the fires of Hell. This suffering will not last too long and then they will taste the world that they had experienced before The Warning, again. This world will be very different to the one before. For at last, their eyes will be opened to the Truth of Heaven, Hell and Purgatory. They will then have to choose which path they wish to follow. You would imagine, My daughter, that they will follow the path towards My Divine Love and Compassion, but that will not be the case with so many hardened sinners. So infested will they be by the false, empty promises made to them by the deceiver that they will go back to following his direction. They will fight, struggle and through the influence of the demons unleashed by Satan, set free from the depths of Hell, will allow their souls to be sucked into his evil plan for global domination.

This is an urgent call to urge all of you to seek redemption, from your hearts, for your wayward lives. You have the time to do this, but do it soon.

Prepare to ask for Mercy. I love all My children. The Great Event is for the good of all My children. So instead of fear, allow My Love to envelop you, to strengthen you. This way you will withstand the suffering which is ahead.

Your loving Eternal Father

God the Most High

 

205. Бог Отець: Дні сатани на цій землі добігають кінця

четвер, 29 вересня 2011 р., 20:15

Я Є Альфа і Омега. Я Є Бог Отець.

Моя улюблена дочко, наближається час, коли світ стане свідком Мого Милосердя, яке буде виявлено людству Моїм Найдорожчим Сином, Ісусом Христом.

Багато сил зла кишить в тих загублених душах, які присягають на вірність шахраю, сатані. Вони також є готові до Попередження і зарозуміло вірять, що сила, обіцяна їм сатаною, приведе їх до нового, земного раю, створеного ними самими. Це найбільша брехня, здійснена сатаною, на яку вони піддалися. Темрява їхніх душ призвела до того, що їхні серця не проявлятимуть милосердя до тих, які вірять в Мене, Бога Творця всього сущого. Однак сила, якою вони володіють, зараз є слабшою.

Дні сатани на цій землі добігають кінця. Але він, сатана, не заспокоїться, поки не заманить в пастку мільйони цих заблуканих і зведених душ. Моліться за них, Моя дочко, бо вони не мають мети. Вони розділені і в паніці будуть намагатися робити все можливе, щоб контролювати Моїх дітей через їхній матеріальний достаток.

Прислухайтеся зараз до Мого Слова. Людство не має сили. Єдина сила буде через молитву, броню проти цих злих людей. Вони, що перебувають в смертному гріху, образили Мене і Моє дорогоцінне творіння і за це вони страждатимуть. Так багато подій розгорнеться зараз перед очима невіруючого світу. Так багато Моїх дітей будуть збиті з пантелику і приголомшені, коли вони відчують страждання Чистилища і Пекла.

Всі грішники під час і після Попередження переживуть те, що вони пережили б, якщо б вони втратили своє життя. Ті, що в гріху, будуть страждати від того ж самого палаючого очищення, що й душі в Чистилищі, які очікують на вхід в Моє Славне Царство. Ті, які знаходяться в смертному гріху, будуть переживати глибокий відчай і темряву пекельного вогню. Це страждання не буде тривати надто довго і тоді вони скуштують світ, який вони досвідчили перед Попередженням, знову. Цей світ буде сильно відрізнятися від попереднього. Бо, нарешті, їхні очі відкриються на Правду про Небо, Пекло і Чистилище. Тоді вони повинні будуть вибрати, яким шляхом вони хочуть йти. Ти могла б уявити, Моя дочко, що вони підуть шляхом до Моєї Божественної Любові і Співчуття, але з такою великою кількістю закоренілих грішників буде інакше. Вони будуть настільки заражені фальшивими, порожніми обіцянками, даними їм шахраєм, що вони повернуться до прямування за його вказівками. Вони будуть битися, вести боротьбу і через вплив випущених сатаною демонів, звільнених з глибин Пекла, дозволять втягнути свої душі в його злий план світового панування.

Це терміновий заклик, щоб закликати всіх вас від усього серця шукати спокутування зі свого свавільного життя. У вас є час, щоб зробити це, але зробіть це чим швидше.

Підготуйтеся, щоб просити про Милосердя. Я люблю усіх Моїх дітей. Ця Велика Подія є для добра усіх Моїх дітей. Тому замість страху дозвольте Моїй Любові огорнути вас, щоб зміцнити вас. В той спосіб ви витримаєте страждання, яке чекає на вас попереду.

Ваш люблячий Предвічний Отець

Бог Всевишній

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •