I have now sent My prophets into the world

Sunday, September 25th, 2011 @ 11:45

My dearly beloved daughter, how to convince young people and those caught up in a busy meaningless lifestyle, is the challenge I present to you.

Your job is to use every kind of modern communications tool available to convince a young, modern society of the Truth of My Existence. I promise that all those young children who are given the Truth, through such means, will feel My Presence as soon as they read My Messages. Spread and convert now, My daughter, in every corner of the world. This is the role for which you have been chosen. By spreading My Word virally, more people can be reached. Use the Internet and the media. My followers involved will, in time, spread the Truth everywhere.

This Mission has only just begun. The foundations have been laid. Now according to the perfect timing of My Father the world will now pay attention to these divine Messages.

I promised I would return. To pave the way I have now sent My prophets into the world, including you, My daughter. Many are now responding to My call in every country in the world, although their voices are small. In time, they too will be heard, so they can proclaim My Glory to herald My return.

There is some time ahead before this glorious return takes place. Until then prepare, My children. The Warning will convert millions, but it is only the beginning. The period after that will and must be spent nurturing souls to ensure that they are adequately prepared, so they are fit to enter My Father’s New Paradise on Earth.

You have much to bear, children, but oh so much to look forward to when you are given access to this wonderful New Era of Peace, joy and happiness on Earth. Perseverance is now called for. Courage and stamina will be given to those who invoke the Holy Spirit. You then, My army, will lift the souls of those who stray from Me. Don’t let one of these souls wander off, lost, into the wilderness. Pray for them. Show them love and understanding. Never tell them they are doomed or accuse them of sin, because this is a grave offence in My Eyes. Instead, be firm but kind. Just tell them the Truth. It will be up to them afterwards.

You cannot, children, win over all souls. You can only do your best.

Your beloved Jesus

 

203. Я послав зараз Моїх пророків у світ

неділя, 25 вересня 2011 р., 11:45

Моя ніжно улюблена дочко – як переконати молодь і тих, які занурені у безглуздий спосіб життя – ось виклик, який я ставлю перед тобою.

Твоя робота полягає в тому, щоб використати кожен вид сучасних засобів комунікації, які доступні, щоб переконати молоде сучасне суспільство в Правді про Моє Існування. Я обіцяю, що всі ті маленькі діти, яким дається Істина за допомогою таких засобів, відчують Мою Присутність, як тільки прочитають Мої Послання. Поширюй і навертай зараз, Моя дочко, в усіх куточках світу. Це роль, для якої ти була вибрана. Поширюючи Моє Слово вірусно, можна досягти більшої кількості людей. Використовуй інтернет і засоби масової інформації. Мої задіяні послідовники з часом поширять Істину повсюди.

Ця Місія тільки розпочалася. Фундамент був закладений. Зараз, згідно з досконалим вибором часу Моїм Отцем, світ зверне увагу на ці Божественні Послання.

Я пообіцяв, що повернуся. Щоб прокласти шлях, Я послав зараз у світ Моїх пророків, в тому числі тебе, Моя дочко. Багато з них, в кожній країні світу, відповідають тепер на Мій заклик, хоч їхні голоси є слабкими. З часом вони також будуть почутими і зможуть проголосити Мою Славу і сповістити Моє повернення.

Попереду є деякий час, перш ніж це славне повернення відбудеться. До того часу готуйтеся, Мої діти. Попередження наверне мільйони людей, але це тільки початок. Період після цього буде і повинен бути витрачений на виховання душ, щоб забезпечити їм належну підготовку, щоб вони були гідними увійти в Новий Рай Мого Отця на землі.

Вам доведеться багато чого перенести, діти, але так багато є на що чекати, коли ви отримаєте доступ до цієї чудової Нової Ери Миру, радості і щастя на землі. Зараз необхідна наполегливість. Мужність і витривалість будуть дані тим, які закличуть Святого Духа. Тоді ви, Моя Арміє, піднесете душі тих, які віддалилися від Мене. Не дозвольте жодній з цих душ заблукати, загубитися в пустелі. Моліться за них. Виявіть до них любов і розуміння. Ніколи не кажіть їм, що вони приречені і не звинувачуйте їх у гріху, тому що це тяжкий злочин в Моїх Очах. Натомість будьте стійкими, але добрими. Просто скажіть їм Правду. Далі все буде залежати від них.

Ви не можете, діти, завоювати всі душі. Ви можете лише зробити все, що у ваших силах.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •