Explain the horror of Hell to those who are blind to existence of Satan

Saturday, September 24th, 2011 @ 22:15

My dearly beloved daughter, why does man persist in denying the existence of Hell?

Many of My children, who consider themselves to be modern in their outlook, publicly deny the existence of Hell, when proclaiming their belief in God the Eternal Father. They mislead My children when they use the excuse that God is Ever-Merciful. By convincing My children that all will go to Heaven, they unwittingly become responsible for those who follow their faulty doctrine.

Satan exists and therefore so does Hell. Hell is a place where Satan takes those souls who show allegiance to him on Earth. These are the souls who push aside all thoughts of God and promote the acceptance of evil acts in the world. In some cases people can even sell their souls to Satan, in exchange for a life of wealth, celebrity and power. Many in the music industry have done this over the years. Little thought is given as to the way in which their allegiance is made, very often through group inaugurations carried out through occult practices.

On the other side there are those who live what they consider to be simply fun-filled, carefree lives, where they constantly crave self-gratification. They are just some of the souls, who, on arrival at the gates of Hell, are shocked and shake their heads in disbelief at the fate that awaits them. They cannot accept that this terror they face is of their own making. The freedom given to them on Earth was abused in favour of everything that offends God.

Children of Mine, please explain the horror of Hell to those who are blind to the existence of Satan. No matter if they laugh and hurl abuse at you. It is your duty to warn them of the terrifying fate that awaits any poor soul who ends up there.

Atheists, who on their deathbed, believe that their suffering will end on their last breath, hear Me now. For those of you who deny the Existence of God on this Earth, although the Truth has been revealed to you during your lifetime, your suffering in the fires of Hell will be only the beginning of eternal damnation. You, My poor souls who commit grave sin through your own free will, reject Me. Instead, you chose Satan. He awaits you after death. I will be nowhere to be found. For, by then it will be too late to show you My Mercy.

Pray, pray, all of you, so together we can save these souls. Satan must not be allowed to steal their souls. Help Me save them while they still live on Earth.

Your beloved Jesus

 

202. Поясніть жахи Пекла тим, які сліпі до існування сатани

субота, 24 вересня 2011 р., 22:15

Моя ніжно улюблена дочко, чому людина завзято заперечує існування Пекла?

Багато Моїх дітей, які вважають, що мають сучасні погляди, публічно заперечують існування Пекла, проголошуючи свою віру в Бога, Предвічного Отця. Вони вводять в оману Моїх дітей, використовуючи виправдання, що Бог завжди Милосердний. Переконуючи Моїх дітей, що всі вони потраплять на Небеса, вони мимоволі стають відповідальними за тих, які ідуть за їхньою помилковою доктриною.

Сатана існує і тому існує Пекло. Пекло – це місце, куди сатана забирає ті душі, які проявляють відданість йому на землі. Це ті душі, які відштовхують всі думки про Бога і сприяють прийняттю злодіянь у світі. В деяких випадках люди можуть навіть продати свої душі сатані в обмін на життя в багатстві, славі і владі. Багато людей в музичній індустрії робили це протягом багатьох років. Мало хто замислюється над тим, у який спосіб вони присягають на вірність, дуже часто через групові інавгурації, що проводяться через окультні практики.

З іншого боку є ті, які живуть, як вони вважають, просто веселим, безтурботним життям, де вони постійно жадають самозадоволення. Вони є лише деякими з тих душ, які по прибутті до воріт Пекла шоковані і хитають своїми головами з недовірою з приводу долі, яка їх чекає. Вони не можуть змиритися з тим, що цей жах, з яким вони стикаються, створений ними самими. Свободою, даною їм на землі, зловживалося на користь всього того, що ображає Бога.

Мої діти, будь ласка, поясніть жах Пекла тим, які сліпі до існування сатани. Неважливо, якщо вони сміються і обсипають вас обра́зами. Це ваш обов’язок – попередити їх про страшну долю, яка чекає на будь-яку бідну душу, яка потрапляє туди.

Атеїсти, які на своєму смертному одрі вірять, що їхні страждання закінчаться з останнім подихом, почуйте Мене зараз. Ті з вас, які заперечують Існування Бога на цій землі, хоч Істина була відкрита вам протягом вашого життя – ваші страждання у вогні Пекла будуть тільки початком вічного прокляття. Ви, Мої бідні душі, які робите тяжкий гріх з власної волі, відкидаєте Мене. Натомість ви вибрали сатану. Він чекає на вас після смерті. Мене ні́де буде знайти. Бо на той час буде вже пізно проявити до вас Моє Милосердя.

Моліться, моліться, всі ви, щоб разом ми могли врятувати ці душі. Сатані не повинно бути дозволено вкрасти їхні душі. Допоможіть Мені врятувати їх, поки вони ще живуть на землі.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •