Fortune telling does not come from Me

Wednesday, September 21st, 2011 @ 23:30

My daughter, this journey for you is escalating. You are ready more than you will ever know. Do not be fearful, for your Mission will help save much of mankind. Your role has been prophesied and is being orchestrated in Heaven. You are an instrument. I Am your Master.

You will succeed in this most holy task, for it cannot and will not fail. You may feel at times, very disheartened, lonely and lacking in courage. Accept this. Your suffering is delivering precious souls to Me at the moment of their death. These souls now pray for you. Rejoice, for if you saw the love they exude for you, you would weep with joy.

My saints in Heaven guide and protect you from the evil one and you are, therefore, granted many reprieves, which surprise and delight you. Never hesitate in this Work. This is one of the greatest Missions of My Work on Earth. Be strong, brave and confident, but retain humility at all costs. The stage is set now. The events I spoke of will now unfold. As they do, so too will your confidence return. For you will have all the proof you need. Yes, Satan has intercepted this Work on a few occasions. I have allowed this because it ensures that you remain humble at all times.

Do not publish dates. Do not ask how the future will turn out for people who make demands of you. Fortune telling does not come from Me. The only future I reveal is connected with the spiritual welfare of My children. Be thankful that you have been given this most special Gift. While you never wished for it willingly, you were moulded for this Work from your very first breath and you will fulfil My Most Holy Word to your dying breath.

Go forth in My Name and help Me to save the souls of all mankind, with love and joy in your heart.

I love you, My precious daughter. I rejoice in your heartfelt love for Me and My beloved Mother.

Your Jesus

 

198. Ворожіння не походить від Мене

cереда, 21 вересня 2011 р., 23:30

Моя дочко, ця подорож для тебе загострюється. Ти підготовлена більше, ніж можеш собі усвідомити. Не бійся, бо твоя Місія допоможе врятувати більшу частину людства. Твоя роль була пророкована і організована на Небесах. Ти є інструментом. Я – твій Господар.

Ти досягнеш успіху в цьому найсвятішому завданні, бо воно не може зазнати невдачі і не зазнає. Іноді ти можеш відчувати себе дуже пригніченою, самотньою і відчувати нестачу мужності. Прийми це. Твої страждання доставляють дорогоцінні душі до Мене в момент їхньої смерті. Ці душі зараз моляться за тебе. Радій, бо якщо б ти побачила любов, яку вони випромінюють до тебе, ти б плакала від радості.

Мої святі на Небесах направляють і захищають тебе від злого духа, і тому тобі дарується багато полегшень, які дивують і радують тебе. Ніколи не вагайся в цій Праці. Це одна з найбільших Місій Моєї Праці на землі. Будь сильною, хороброю і впевненою, але зберігай смирення за будь-яку ціну. Зараз все готово. Події, про які Я говорив, зараз відбуватимуться. Коли вони відбуватимуться, повернеться також твоя впевненість. Бо ти будеш мати всі докази, потрібні тобі. Так, сатана кілька разів переривав цю Працю. Я дозволив на це, тому що це забезпечить, щоб ти залишалась смиренною повсякчас.

Не публікуй дати. Не питай, чим обернеться майбутнє для людей, які висувають до тебе вимоги. Ворожіння не походить від Мене. Єдине майбутнє, яке Я відкриваю, пов’язане з духовним благополуччям Моїх дітей. Будь вдячною, що тобі був даний цей найбільш особливий Дар. Хоч ти ніколи не бажала його по своїй волі, ти була сформована для цієї Праці від самого першого свого подиху і ти будеш виконувати Моє Найсвятіше Слово до свого останнього подиху.

Іди вперед в Моє Ім’я і допоможи Мені рятувати душі всього людства, з любов’ю і радістю в своєму серці.

Я люблю тебе, Моя дорогоцінна дочко. Я радію твоїй щиросердечній любові до Мене і до Моєї улюбленої Матері.

Твій Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •