Doubts make you stronger in your love for Me

Wednesday, September 21st, 2011 @ 22:00

I come in the Name of Jesus, Who came in the flesh and was made man.

My dearly beloved daughter, you are now so very close to My Heart, yet you can feel so far away. At times you think you have been separated from Me, when in fact, you have only drawn closer in union with Me.

So strong now, My daughter, I Am building your confidence, so that you can continue to proclaim My Word to mankind. This is a very important Mission. Because of the demons unleashed in their millions by Satan in these times, they are attacking you on every corner. The first people they will use will be believers who will queue up to throw the first stone at you.

As My great Act of Mercy for mankind gets closer, so too will the demons try to block out the Truth and prevent people, good people, from investing the time I need of them to save the souls of My children with no belief at all. Do not allow cruel slander, which is gathering momentum, to distract you from My Work.

Heed now My prophecy. For every man who repents at this time, three more souls can be saved per man. Think of it like this. The blessings bestowed on man who seeks forgiveness will be given to these people’s families. Every soul who prays to Me now and asks Me to save their closest family and friends will receive My Mercy in abundance.

Prayer is your salvation, My children. The more you pray, the more I will open your hearts and reveal My Truth. My favours have now been extended in a way not witnessed on this Earth before. However, I cannot pour out these powerful graces unless you ask for them.

My daughter, be advised that a viciousness, which will startle you, will now be seen in a mounting attack on these divine Messages. Ignore them. Close your eyes. Block your ears. Instead, pray that such souls will see enlightenment.

Doubts, My daughter, are trials experienced, not only by you, but, by My beloved followers. While they can be unsettling, they are allowed by Me to make you all stronger in your love for Me.

Relax now, My children. Accept My Word. Live your lives as I expect you to. Put your families first, before everything. They must never be neglected on My behalf. Pray now with quiet confidence and be assured that My prophecies will unfold at the Command of My Eternal Father. They will happen according to the perfect timing laid down by My Father.

Never forget, My children, that many secrets given to My visionaries and seers, foretelling future events to come, have been mitigated through prayer. Many, many ecological disasters have been averted because of the devotion shown to My Blessed Mother. Her devotees have averted many earthquakes, floods and tsunamis because of their prayers. Prayer can be very powerful. One person’s prayers and suffering can save a nation. Remember that.

I love all, My children. The power to save each other lays in your hands, children. Don’t forget what I have said before. Prayer is your armour against evil in this world. Prayer can mitigate global disasters. Keep praying for peace in your world. Pray, too, for an easy transition to the New Paradise on Earth, which awaits all My children who seek redemption.

Your beloved Jesus

 

197. Сумніви зміцнюють вас в любові до Мене

середа, 21 вересня 2011 р., 22:00

Я приходжу в Ім’я Ісуса, Який прийшов у тілі і став людиною.

Моя ніжно улюблена дочко, ти зараз є дуже близько Мого Серця, хоч можеш почуватися такою віддаленою. Час від часу ти думаєш, що була відокремлена від Мене, хоч в дійсності ти тільки зблизилась в союзі Мною.

Так сильно зараз, Моя дочко, Я зміцнюю твою впевненість, щоб ти могла продовжувати проголошувати Моє Слово людству. Це дуже важлива Місія. Через те, що мільйони демонів були випущені сатаною в ці часи, вони атакують тебе в кожному закутку. Першими людьми, яких вони використають, будуть віруючі, які стануть в чергу, щоб кинути в тебе перший камінь.

Оскільки наближається Мій великий Акт Милосердя для людства, також і демони намагатимуться заблокувати Істину і перешкодити людям, добрим людям, приділяти час, який Я потребую від них, щоб рятувати душі Моїх дітей, які взагалі не мають віри. Не дозвольте жорстоким наклепам, які набирають обертів, відволікати вас від Моєї Праці.

Прислухайтеся зараз до Мого пророцтва. За кожну людину, яка кається в цей час, ще три душі можуть бути врятовані. Думайте про це ось так. Благословення, даровані людині, яка шукає прощення, будуть дані сім’ям цих людей. Кожна душа, яка зараз молиться до Мене і просить Мене врятувати своїх найближчих родичів і друзів, отримає Моє Милосердя з надлишком.

Молитва є вашим спасінням, Мої діти. Чим більше ви молитесь, тим більше Я відкриватиму ваші серця і об’являтиму вам Мою Істину. Мої Ласки були поширені у спосіб, якого раніше не було засвідчено на цій землі. Однак Я не можу вилити ці могутні Ласки, поки ви не попросите про них.

Моя дочко, май на увазі, що злоба, яка злякає тебе, буде видима зараз в зростаючих атаках на ці Божественні Послання. Ігноруй їх. Заплющ свої очі. Закрий свої вуха. Натомість молися, щоб такі душі побачили просвітлення.

Сумніви, Моя дочко, є випробуванням, яке відчуваєш не лише ти, але й Мої улюблені послідовники. Хоч сумніви можуть турбувати вас, вони допущені Мною, щоб зробити усіх вас сильнішими у вашій любові до Мене.

Розслабтеся зараз, Мої діти. Прийміть Моє Слово. Живіть своїм життям так, як Я від вас очікую. Насамперед дбайте про свої сім’ї. Ними ніколи не можна нехтувати від Мого Імені. Моліться зараз з тихою довірою і будьте впевнені, що Мої пророцтва розгорнуться за велінням Мого Предвічного Отця. Вони відбудуться відповідно до точного вибору часу, встановленого Моїм Отцем.

Ніколи не забувайте, Мої діти, що багато таємниць, які дані Моїм провидцям і візіонерам, які пророкують майбутні події, що мають настати, були пом’якшені через молитву. Багато, багато екологічних катастроф були відвернені завдяки відданості, виявленої до Моєї Благословенної Матері. Її ревнителі запобігли багатьом землетрусам, повеням і цунамі завдяки своїм молитвам. Молитва може бути дуже могутньою. Молитви і страждання однієї людини можуть врятувати народ. Пам’ятайте про це.

Я люблю всіх, Мої діти. Сила, щоб рятувати один одного, лежить у ваших руках, діти. Не забувайте, що Я сказав раніше. Молитва є вашою бронею проти зла в цьому світі. Молитва може пом’якшити глобальні лиха. Продовжуйте молитися за мир у вашому світі. Моліться також про легкий перехід в Новий Рай на землі, який очікує всіх Моїх дітей, які шукають спокутування.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •