Classic error made when trying to become closer to Me

Sunday, September 18th, 2011 @ 18:50

I come in the Name of Jesus Christ, the Son of God the Most High. I Am He.

My dearly beloved daughter, why does man continue to seek answers to his existence through science? They search and search, but the answers they come up with are untrue and so far away from the True Existence of the Spiritual Realm of My Father’s Kingdom, that you must pray for these souls.

I know that to accept the Truth of My Existence and that of My beloved Father, is very difficult, children. For every time your eyes glimpse the Truth, Satan turns your head the other way. Most of the time he will use logic to convince My children that My Father’s Kingdom is just a figment of people’s imagination. He will then use the comforts of the material world to convince you that they must be your priority.

Then there are the souls who do understand the Truth. They make a classic error when trying to become closer to Me. It is easy for them to ensure that once their material goods are secured, they can then move forth on their own spiritual journey. But that is not how it works. You must, by all means, protect your families and your homes. You must feed those who depend on you. After that, you must put Me first, before all worldly goods. That will be your passport to Heaven. Man is nothing without God. No material luxuries will or can be substituted for the Love of God. Nor can they be retained or the same value placed on them, if you want to really embrace Me in your heart.

Trust in Me and the rest will be taken care of. If you try to do everything on your own and hold on to wealth, so you can have the best of both worlds, you will be disappointed.

Remember, My Love for you will feed your souls. Material wealth will feed your bodily desires, but they will decay over time and you will be left with nothing.

Please, children, no matter how difficult it is, let Me steer you on the true path to eternal happiness. Just ask me for My help and I will respond.

Your beloved Teacher and Saviour

Jesus Christ

 

195. Класична помилка, якої допускаються при спробі наблизитися до Мене

неділя, 18 вересня 2011 р., 18:50

Я прийшов в Ім’я Ісуса Христа, Сина Бога Всевишнього. Я Є Ним.

Моя ніжно улюблена дочко, чому людина продовжує шукати відповіді на своє існування за допомогою науки? Вони шукають і шукають, але відповіді, які вони знаходять, невірні й настільки далекі від істинного існування Духовного Царства Мого Отця, що ви повинні молитися за ці душі.

Я знаю, що прийняти правду про Моє Існування та Існування Мого улюбленого Отця дуже важко, діти. Бо кожен раз, коли ваші очі побіжно бачать Правду, сатана повертає вашу голову в іншу сторону. Більшу частину часу він буде використовувати логіку, щоб переконати Моїх дітей, що Царство Мого Отця є всього лише плодом фантазії людей. Потім він використає зручності матеріального світу, щоб переконати вас, що вони повинні бути вашим пріорітетом.

Тоді є душі, які розуміють Правду. Вони роблять класичну помилку, коли намагаються наблизитись до Мене. Їм легко переконатися, що як тільки їхні матеріальні блага будуть забезпечені, то вони зможуть рухатися далі власною духовною подорожжю. Але це не так працює. Очевидно, ви повинні захищати свої сім’ї і свої домівки. Ви повинні годувати тих, які залежать від вас. Після цього ви повинні поставити Мене на перше місце, вище всіх мирських благ. Це буде вашою перепусткою на Небеса. Людина – ніщо без Бога. Ніякі матеріальні розкоші не замінять і не можуть замінити Любові Бога. Вони також не можуть бути збережені або їм не може бути надано таку ж цінність, якщо ви хочете дійсно прийняти Мене в своєму серці.

Довіртеся Мені, а про все інше Я подбаю. Якщо ж ви будете намагатися все робити самі і триматися за багатство, щоб могти мати найкраще з обох світів, то ви будете розчаровані.

Пам’ятайте, Моя Любов до вас буде живити ваші душі. Матеріальні блага будуть живити ваші тілесні бажання, але з часом вони зігниють і ви залишитеся ні з чим.

Будь ласка, діти, як би це не було важко, дозвольте Мені направити вас на правдивий шлях до вічного щастя. Просто попросіть Мене про допомогу і Я відповім.

Ваш улюблений Учитель і Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •