Times of Peace and Glory almost here

Saturday, September 17th, 2011 @ 18:50

My dearly beloved daughter, you are finally realizing that when you feel rejected, then this is simply a mirror of My Own Agony. When you are in union with Me, as you are, this will become part of your life from now on. When people reject the Messages you publish, they are rejecting My Most Holy Word. When they challenge them and find fault with them, they criticize Me. When they look down on you, they ridicule Me. When they laugh at these Messages they crucify Me.

What you are feeling is but just a fraction of My suffering as I watch in sorrow at man’s blindness to the Truth of the Existence of My Eternal Father. The pain and sorrow I feel, when I have to witness the sins of man, including the sins of believers, is most intense. This torment barely ceases, but is relieved, by the suffering of victim souls. It is also eased by the love that My followers show Me through their devotion to Me.

My daughter, while I need suffering to save other poor, unfortunate souls, it is not something that gives Me pleasure. I find it painful to watch, but feel comforted by it. So many things you must learn, My daughter, which are difficult for you to understand. The ways of the Divine Kingdom could not be understood by mankind. One day they will understand.

Know this, My children, that the difficult times, which man has had to endure for centuries, is coming to an end. This is good news for the man who shows love for his neighbour, and as such, who loves Me. It will also bring to an end, at last, My suffering, which is endured because I Love you all. This Love is Powerful and ever-yielding and will be the cause of your final salvation.

Go now, My daughter, and accept the suffering with more understanding in your heart. Rejoice, for the times of Peace and Glory are almost here.

Your loving Friend and Saviour

Jesus Christ, King of Mankind

 

194. Часи Миру і Слави майже настали

субота, 17 вересня 2011 р., 18:50

Моя ніжно улюблена дочко, ти нарешті усвідомлюєш, що коли ти відчуваєш себе відкинутою, то це просто дзеркало Моєї Власної Агонії. Коли ти є в союзі зі Мною, як ти є зараз, це стане частиною твого життя з цього моменту. Коли люди відкидають Послання, які ти публікуєш, вони відкидають Моє Найсвятіше Слово. Коли вони кидають їм виклик і вишукують в них помилки, вони критикують Мене. Коли вони дивляться на тебе зверхньо, вони висміюють Мене. Коли вони сміються над цими Посланнями, вони розпинають Мене.

Те, що ти відчуваєш, є лише малою частиною Моїх страждань, коли Я з сумом дивлюся на сліпоту людини до Правди про Існування Мого Предвічного Отця. Біль і горе, які Я відчуваю, коли Мені доводиться бачити гріхи людини, включаючи гріхи віруючих, є найбільш інтенсивними. Ця мука майже не припиняється, але полегшується через страждання жертовних душ. Вона також полегшується через любов, яку Мої послідовники виявляють Мені через свою відданість Мені.

Моя дочко, хоч Мені потрібні страждання, щоб врятувати інші бідні, нещасні душі, це не є тим, що приносить Мені задоволення. Мені боляче дивитися на це, але Я відчуваю Себе втішеним цим. Такій великій кількості речей ти повинна навчитися, Моя дочко, які тобі важко зрозуміти. Шляхи Божественного Царства не можуть бути зрозумілими людством. Одного дня вони зрозуміють.

Знайте наступне, Мої діти, що важкі часи, які доводилося переживати людині на протязі століть, добігають кінця. Це добра новина для людини, яка проявляє любов до свого ближнього і відповідно любить Мене. Це також покладе край, врешті, Моїм стражданням, які Я переношу, тому що Я люблю вас усіх. Ця Любов потужна і завжди обдаровуюча, і вона буде причиною вашого остаточного спасіння.

Іди зараз, Моя дочко, і прийми страждання з більшим розумінням в своєму серці. Радій, бо часи Миру і Слави майже настали.

Ваш люблячий Приятель і Спаситель

Ісус Христос, Цар людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •