The Truth is usually treated with extreme caution and outright dismissal

Thursday, September 15th, 2011 @ 23:50

My dearly beloved daughter, you are now witnessing more details of the pain I suffered during My Crucifixion. Abandonment. Rejection. Isolation. Dismissal by the mocking wave of the hands of authority and especially from devout followers of Mine. Even My own apostles rejected me at My time of need. So you must not be surprised that this is happening to you too.

You were also shown tonight a vision of Me standing before My executioners to whom I had to listen when their vile lies condemned Me and the Truth of My Teachings. So too will you and My followers be treated at the hands of those who cannot accept the Truth or who find it distasteful.

The Truth, My daughter, is usually treated with extreme caution, outright dismissal and considered blasphemous at times. Never fear, for the Words I give you are nothing but the Truth. You must never be afraid to publish what I give you. Why would I give you untruths? Why would I try to undermine these Messages by allowing an untruth to enter them at any time? For this would be contrary to My Father’s Will. Even Satan will not be allowed interfere with these Messages, no matter how hard he tries.

As these Messages become more intense, they will become the subject of much debate and ridicule. Yet many will be drawn to them because beneath it all they will not fail to be moved by the Holy Spirit, which moves their souls.

In time, they, My children, will thank Me for helping them plough through the disarray of thorny brambles, which will block them from reaching the gates to Paradise, because without My guidance now, at this time, they would be lost. They would not find the strength to be taken safely through the Gates of the New Paradise, the New Era of Peace on Earth, which awaits all those who obey Me and My Teachings.

Your beloved Saviour and Teacher

Jesus Christ

 

193. До Істини зазвичай ставляться вкрай обережно і відверто відкидають

четвер, 15 вересня 2011 р., 23:50

Моя ніжно улюблена дочко, зараз ти свідчиш більше деталей про біль, якого Я зазнав під час Мого Розп’яття. Покинення. Неприйняття. Ізоляція. Відкинення глузливим помахом рук влади і особливо від Моїх побожних послідовників. Навіть Мої власні апостоли відкинули Мене в Мій час потреби. Тому ти не повинна дивуватися, що це відбувається і з тобою також.

Тобі також було показано сьогодні ввечері видіння про те, як Я стою перед Моїми катами, яких Я повинен був слухати, коли їхня мерзенна брехня засуджувала Мене та Істину Мого Вчення. Так само будуть поводитися з тобою і з Моїми послідовниками ті, які не можуть прийняти Істину або які знаходять її неприємною.

До Істини, Моя дочко, зазвичай ставляться вкрай обережно і відверто відкидають та іноді її вважають богохульною. Ніколи не бійся, бо Слова, які Я тобі даю, є ніщо інше, як Істина. Ти ніколи не повинна боятися публікувати те, що Я даю тобі. Навіщо Мені давати тобі неправду? Навіщо Мені намагатися завдати шкоди цим Посланням, дозволяючи неправді входити в них в будь-який момент? Бо це б суперечило Волі Мого Отця. Навіть сатані не буде дозволено втручатися в ці Послання, як би він не старався.

Оскільки ці Послання стають більш інтенсивними, вони стануть предметом численних дискусій і насмішок. Проте багато хто притягнеться до них, тому що під усім цим вони не перестануть бути зворушеними Святим Духом, який рухає їхніми душами.

З часом вони, Мої діти, подякують Мені за те, що Я допоміг їм пробратися через безлад колючого терня, яке буде перешкоджати їм дістатися до воріт Раю, тому що без Мого керівництва зараз, в цей час, вони були б загублені. Вони б не знайшли сил бути безпечно проведеними через Ворота Нового Раю, Нової Ери Миру на землі, який чекає на всіх тих, які коряться Мені і Моєму Вченню.

Ваш улюблений Спаситель і Вчитель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •