Ask for the Gift of Suffering

Wednesday, September 14th, 2011 @ 00:10

My dearly beloved daughter, your suffering has eased and I wish to thank you for this gift. It will return, but you will be able to accept it with much more joy in your heart. I need your suffering because it saves the souls of sinners, who would otherwise end up in Hell. One day you will look into their souls and will be overwhelmed with love and joy when you see them sit next to Me beside the Throne of My Father.

Sinners will always be embraced first, when they repent. They will always be in the front line, much to the surprise of My followers. These souls have been brought to Me through the prayers and suffering of My followers, and My chosen souls. My followers will understand this, because they will, through their union with Me, rejoice at the salvation of such souls.

I now need many more souls to be saved, My daughter. Please pray that you and other chosen souls will learn how suffering can increase the numbers who will enter My Father’s Kingdom. I ask them to request the graces required to be given the Gift of suffering. Remember, when I bestow suffering, it is a special grace and one which will bring many more souls into the Bosom of My Heart.

Your beloved Jesus

Saviour of Mankind

 

192. Просіть про Дар Страждання

середа, 14 вересня 2011 р., 00:10

Моя ніжно улюблена дочко, твоє страждання полегшилося і Я хочу подякувати тобі за цей дар. Воно повернеться, але ти зможеш прийняти його з набагато більшою радістю в своєму серці. Мені потрібно твоє страждання, тому що воно рятує душі грішників, які інакше опинилися б в Пеклі. Одного разу ти заглянеш в їхні душі і будеш переповнена любов’ю і радістю, коли побачиш, як вони сидять поруч зі Мною, поряд з Престолом Мого Отця.

Грішники завжди будуть прийняті в першу чергу, якщо вони покаються. Вони завжди будуть в перших рядах, на превеликий подив Моїх послідовників. Ці душі були приведені до Мене через молитви і страждання Моїх послідовників і Моїх вибраних душ. Мої послідовники зрозуміють це, тому що вони, через їхній союз зі Мною, будуть радіти спасінню таких душ.

Мені зараз потрібно врятувати набагато більше душ, Моя дочко. Будь ласка, молися, щоб ти та інші вибрані душі навчилися, як страждання можуть збільшити число тих, які увійдуть в Царство Мого Отця. Я прошу їх просити про Ласки, такі необхідні для отримання Дару Страждання. Пам’ятайте, коли Я дарую страждання, то це особлива Благодать, і та Благодать, яка принесе набагато більше душ в Лоно Мого Серця.

Ваш улюблений Ісус

Спаситель людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •