Chastisement can be mitigated through prayer

Monday, September 12th, 2011 @ 12:00

My dearly beloved daughter, very soon now the world will stop and the period after The Warning will change the way man will look at the world. No more will material pleasures and excesses excite. No more, will people treat as gods, the idols they make of celebrities and wealth. No more will they be so quick to condemn or treat their neighbour cruelly.

The new world, after The Warning, will be a place where love for Me and God the Father will be revered with respect. Many leaders in countries, not of the Christian faith, will pay homage to My Father. Those in places of power, who control people’s finances, will repent, in their droves. Many more will peel back their layers of power and share with their brothers and sisters the bread that comes from God the Father. For this bread is for all and is meant to be shared equally.

Many good things will evolve as a result of The Warning. However, many souls will not be strong enough in their faith. They, sadly, will go back to their old ways. Seduced by the promises of power, wealth, control and love of self, they will reject God the Father. They will know the Truth, yet it will still not be enough for them. These poor weak sinners will be a thorn in your side, children. Without your prayers their sins will cause havoc in a world, which will have been recouped during its new purification.

Prayer, My children, is so important. You must ask God the Father to accept your request to quash the persecution, which is being planned by these people. Enough prayer can, and will, avert much of the horror these sinners will try to inflict on the world. So many of you are blind to the plan which is being plotted behind your backs. The signs are being revealed consistently, but you fail to recognise them.

My children, as your faith grows pray that the Holy Spirit can be spread to these sinners and engulf their souls. I, your precious Jesus, protect you, My beloved followers. Under My command I instruct you to pray, not just for these fallen souls, but that the persecution of ordinary men, women and children will be eliminated. Should these perpetrators, who will defy My Father, continue to terrorize innocent people through the new controls they will unleash on the world, they will be punished.

These sinners are being given the greatest Mercy possible since My Crucifixion. They need to embrace The Warning, for this is the last time they will be offered the chance of redemption. Otherwise they will face a terrible punishment. This punishment, which will be brought about by the Hand of Divine Justice, through My Eternal Father, is not desirable. While this Great Chastisement has been prophesied it can be mitigated through the power of prayer.

Your beloved Saviour

King of Mercy, Jesus Christ

 

190. Покарання може бути пом’якшеним через молитву

понеділок, 12 вересня 2011 р., 12:00

Моя ніжно улюблена дочко, дуже скоро світ зупиниться і період після Попередження змінить спосіб бачення людини світу. Більше не будуть збуджувати матеріальні задоволення і надмірності. До людей більше не будуть ставитися як до богів, ідолів, яких вони роблять зі знаменитостей і багатства. Більше не будуть вони так швидко засуджувати або жорстоко поводитися зі своїми ближніми.

Після Попередження Новий світ буде місцем, де любов до Мене і Бога Отця будуть вшановувати з повагою. Багато лідерів в країнах, які не сповідують християнську віру, віддадуть шану Моєму Отцю. Ті, які при владі і контролюють людські фінанси, будуть каятися натовпами. Дуже багато людей зійдуть зі своїх владних щаблів і поділяться зі своїми братами і сестрами хлібом, який походить від Бога Отця. Бо цей хліб є для всіх і призначений для того, щоб бути розділеним порівну.

Багато хороших речей будуть розвиватися в результаті Попередження. Однак багато душ не будуть достатньо сильними в своїй вірі. Вони, на жаль, повернуться до своїх старих шляхів. Спокушені обіцянками влади, багатства, контролю і самолюбства, вони відкинуть Бога Отця. Вони знатимуть Правду, але цього їм все одно буде недостатньо. Ці бідні, слабкі грішники будуть колючкою у вашому боці, діти. Без ваших молитов їхні гріхи викличуть хаос у світі, який буде відшкодований під час його нового очищення.

Молитва, Мої діти, є дуже важливою. Ви повинні просити Бога Отця прийняти ваші прохання про припинення переслідувань, які є заплановані тими людьми. Достатня кількість молитов може й буде запобігати значній частині цих жахів, які грішники будуть намагатися нанести світові. Так багато з вас є сліпими до плану, який в даний час організований через змову за вашими спинами. Ознаки цього поступово виявляються, але вам не вдається їх розпізнати.

Мої діти, коли ваша віра зростає, моліться, що Святий Дух міг поширитися на цих грішників і поглинути їхні душі. Я, ваш дорогоцінний Ісус, захищаю вас, Мої улюблені послідовники. Під Моїм Керівництвом Я доручаю вам молитися не тільки за ці впалі душі, але й за те, щоб гоніння на звичайних чоловіків, жінок і дітей були усунені. Якщо ці злочинці, які кинуть виклик Моєму Отцю, продовжать тероризувати невинних людей через нові засоби контролю, які вони розв’яжуть для світу, то вони будуть покарані.

Тим грішникам надається найбільш можливе Милосердя з часу Мого Розп’яття. Вони повинні прийняти Попередження, бо це востаннє їм буде запропоновано шанс на спокутування. Інакше вони зіткнуться зі страшним покаранням. Це покарання, яке буде зіслано Рукою Божественної Справедливості Мого Предвічного Отця, не є бажаним. І хоч Велике Покарання було пророковано, воно може бути пом’якшене через силу молитви.

Ваш улюблений Спаситель

Цар Милосердя, Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •