No matter what your religion, there is only one God

Sunday, September 11th, 2011 @ 19:15

My dearly beloved daughter, when My children feel despair, frightened or lonely tell them they must turn to Me. Never before have as many of My children throughout the world felt such emptiness in their lives. With no direction they become more distracted when they are fed on a diet of junk. Daily media feeds them with stories, which show the evil present in the world, with so many countries in turmoil. Then there is the lack of spiritual food, and in its place, a diet of lies when you are told of the wonders of worldly ambitions. All of which, should you attain such things, will disappoint. Then as you strive towards such goals you will be anxious to reach these heights, again, you will be disappointed.

Remember, I Am your Food, children. It will only be through Me that you will find true peace, contentment and pure love in your hearts. It is not possible to gain this kind of peace anywhere else.

Turn to Me now, each of you who are suffering sorrow in your hearts. Let Me hold and comfort you. For you, My children, are My lost, but precious souls. Many of you have wandered off and do not know your way back to My flock. Some of you have chosen a different flock – a flock not of Me.

Listen to My call, for when you hear My Voice in your souls you will know the Truth. I Am your pathway to My Eternal Father. Remember that many of you, who give different names to God the Almighty Father, may still be worshiping the same God. There is only one God. The time is close now, for the time when His Glory will be revealed to the world. No matter what your interpretation is, God the Father is Love. His Mercy is all embracing. Come; turn to Him now, wherever you are in the world. He is waiting for your call.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

189. Незалежно від того, якою є ваша релігія, є тільки один Бог

неділя, 11 вересня 2011 р., 19:15

Моя ніжно улюблена дочко, коли Мої діти відчувають розпач, страх або самотність, скажи їм, що вони повинні повернутися до Мене. Ніколи раніше так багато Моїх дітей в усьому світі не відчували такої порожнечі в своєму житті. Без спрямування вони стають щораз більше дезорієнтованими, коли вони харчуються дієтою зі сміття. Щоденно засоби масової інформації годують їх історіями, які показують зло, присутнє в світі, з такою великою кількістю країн в бе́зладі. Їм бракує духовної поживи, місце якої займає дієта брехні, коли вам говорять про чудеса земних амбіцій. Вони усі, якщо ви осягнете ці речі, розчарують вас. Прагнучи до таких цілей, ви неодмінно захочете досягнути цих висот і знову будете розчарованими.

Пам’ятайте, Я Є вашою Поживою, діти. Тільки через Мене ви знайдете справжній мир, задоволення і чисту любов у своїх серцях. Це неможливо – отримати такого роду мир будь-де інакше.

Зверніться до Мене зараз, кожен з вас, хто страждає через смуток у своєму серці. Дозвольте Мені обійняти і потішити вас. Бо ви, Мої діти, є Моїми загубленими, але дорогоцінними душами. Багато з вас відійшли і не знають, як повернутися до Мого стада. Деякі з вас вибрали інше стадо – не Моє стадо.

Прислухайтеся до Мого заклику, бо коли ви почуєте Мій Голос в своїх душах, ви дізнаєтесь Істину. Я – ваш шлях до Мого Вічного Отця. Пам’ятайте, що багато з вас, які дають різні імена Богу, Всемогутньому Отцю, все ще можуть поклонятися одному і тому ж Богу. Є тільки один Бог. Зараз наближається час до того моменту, коли його Слава буде об’явлена світові. Незалежно від того, яким є ваше тлумачення, Бог Отець є Любов. Його Милосердя всеохоплююче. Прийдіть; зверніться до Нього зараз, де б ви не знаходилися у світі. Він чекає на ваш заклик.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •