Never threaten others in My Name

Saturday, September 10th, 2011 @ 15:30

I speak with you today, My dearly beloved daughter, of the need to obey Me in all things. My daughter, all My followers, in order to be worthy of My Love and devotion, must honour My Father’s Commandments. While they may falter from time to time they must strive at all times to follow the Rule of Love. Love one another and put your neighbour before you own needs. Then everything else will fall into place.

Those who call themselves My followers, must be very careful as to how they spread My Most Holy Word. If they fall into the trap of arrogance, self-righteousness or when they condemn others in My Name, they offend Me greatly. Never threaten others of the punishments they can expect from Me. Never tell someone else that I will punish them because you feel angry with them for whatever reason; for when you do this you will be guilty of denying Me, because you will be twisting the Truth to suit your own agenda. Never feel superior to others because you are privileged with the Truth.

Children, I love all My children, even when they err and stray. Pray for them at all times if you claim to be a true follower of Mine. By all means preach the Truth. Tell them always about My deep Love for My children. But you must never judge them. Never tell others that their sins or those you deem to be sins, will be punished by Me in a certain way, because you have no right to do this.

My Message today is simple. When you love Me and speak in My Name you must never exalt yourself because of this. You must never threaten your brothers or sisters or cast aspersions in My Name.

Remember, because you are My followers, you will be targeted by the deceiver precisely because of your faith. So you must be careful that he does not trick you into making you sin against your brothers or sisters.

You must keep strong, My children. I give you this Message to guide you and to keep you on the right pathway towards Me.

Your beloved Jesus

King of Mankind

 

188. Ніколи не погрожуйте іншим в Моє Ім’я

субота, 10 вересня 2011 р., 15:30

Я говорю з тобою сьогодні, Моя ніжно улюблена дочко, про необхідність коритися Мені в усьому. Моя дочко, всі Мої послідовники, для того, щоб бути гідними Моєї Любові і відданості, повинні дотримуватися Заповідей Мого Отця. Хоч вони можуть спотикатися час від часу, вони повинні завжди прагнути дотримуватися Правила Любові. Любіть один одного і ставте потреби свого ближнього вище своїх власних. Тоді все інше стане на свої місця.

Ті, які називають себе Моїми послідовниками, повинні бути дуже обережними щодо того, як вони поширюють Моє Найсвятіше Слово. Якщо вони потрапляють в пастку зарозумілості, самовдоволення або коли вони засуджують інших в Моє Ім’я, вони сильно ображають Мене. Ніколи не погрожуйте іншим покараннями, які вони можуть очікувати від Мене. Ніколи не кажіть комусь іншому, що Я покараю його, тому що ви почуваєтеся розгніваними на нього з якоїсь причини; бо коли ви зробите так, то будете винні у відреченні від Мене, тому що ви будете перекручувати Істину, щоб вона відповідала вашим власним цілям. Ніколи не відчувайте себе вищими за інших через те, що ви упривілейовані Істиною.

Діти, Я люблю усіх Моїх дітей, навіть коли вони помиляються і блукають. Моліться за них постійно, якщо ви стверджуєте, що є Моїми справжніми послідовниками. Всіма засобами проповідуйте Істину. Завжди говоріть їм про Мою глибоку Любов до Моїх дітей. Але ви ніколи не повинні судити їх. Ніколи не кажіть іншим, що їхні гріхи, або те, що ви вважаєте гріхами, будуть покарані Мною в певний спосіб, тому що ви не маєте права цього робити.

Моє Послання сьогодні просте. Якщо ви любите Мене і говорите в Моє Ім’я, ви ніколи не повинні звеличувати себе через це. Ви ніколи не повинні погрожувати своїм братам або сестрам, чи зводити наклепи в Моє Ім’я.

Пам’ятайте, що через те, що ви є Моїми послідовниками, ви будете мішенню для шахрая саме через вашу віру. Тому ви повинні бути обережними, щоб він обманом не змусив вас грішити проти ваших братів або сестер.

Ви повинні залишатися сильними, Мої діти. Я даю вам це Послання, щоб направляти вас і щоб втримати вас на вірному шляху до Мене.

Ваш улюблений Ісус

Цар людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •