As the faith of My followers becomes stronger, attacks on them increase

Tuesday, September 6th, 2011 @ 20:30

My dearly beloved daughter, how you suffer for Me and how strong you have become as a result.

My protection is all around you. Do not fear. As this Work continues to convert souls, so too, will the attacks by Satan. Accept this. Do not let it bother you. Rise above the challenges and keep your eyes on Me at all times. For when you do, nothing else will matter.

The same suffering will be felt by all My followers as the Holy Spirit continues unabated to attract the souls of all My children everywhere, as their faith in Me becomes stronger, so too will the attacks on them by others increase. They, My followers will notice that they have to face arguments, deal with unusual and abusive comments and reactions from unbelievers, which will be difficult for them to deal with. Please tell them to expect this now, as the time for The Warning draws near.

Satan and his demons, invisible to the naked human eye, are trying to destroy the love in My children’s souls. He inspires distrust towards one another. He causes arguments and plants doubts. He is full of hatred for mankind. He will cause war between countries, fellow countrymen and friction within families. These are all his favourite tactics and are always a sign of his devious work.

Recognize this for what it is – Satan at work. Fight him, children, by being strong. Ask My beloved Mother to protect you, as she is his greatest adversary. Satan’s power will loosen if you call on her to help you.

These times are challenging for all My followers everywhere. Every attempt, from every kind of source – friends, family and colleagues will be made, through the work of the deceiver, to encourage you, My children, to turn your back on Me.

Stop him as I have told you. Prayer and devotion to the Immaculate Heart of My Blessed Mother will be your armour.

Be strong now. I love you all.

Your beloved Saviour

Jesus Christ.

 

186. Коли віра Моїх послідовників стає сильнішою, напади на них збільшуються

вівторок, 6 вересня 2011 р., 20:30

Моя ніжно улюблена дочко, як ти страждаєш за Мене і якою сильною ти стала в результаті.

Мій захист оточує тебе. Не бійся. Так як ця Праця продовжуватиме навертати душі, так само атаки сатани будуть продовжуватися. Прийми це. Не дозволь цьому турбувати тебе. Піднімись над випробуваннями і постійно тримай свої очі на Мені. Бо коли ти так вчиниш, все інше не матиме значення.

Ті ж самі страждання будуть відчувати всі Мої послідовники, в той час як Святий Дух продовжуватиме невпинно притягувати повсюди душі всіх Моїх дітей. Коли їхня віра в Мене ставатиме сильнішою, посилюватимуться також і напади на них з боку інших. Вони, Мої послідовники, помітять, що їм доведеться стикатися з доказами, мати справу з незвичайними і образливими коментарями і реакціями невіруючих, з якими їм буде важко мати справу. Будь ласка, скажи їм, щоб очікували цього зараз, коли наближається час для Попередження.

Сатана і його демони, невидимі неозброєним людським оком, намагаються знищити любов в душах Моїх дітей. Він вселяє взаємну недовіру. Він викликає суперечки і сіє сумніви. Він сповнений ненависті до людства. Він викликатиме війни між країнами, співвітчизниками і суперечки в сім’ях. Все це його улюблені тактики і завжди є знаком його підступної роботи.

Розпізнайте це за те, чим це є – сатаною в дії. Боріться з ним, діти, будучи сильними. Попросіть Мою улюблену Матір захистити вас, оскільки вона – його найбільший супротивник. Сила сатани ослабне, якщо ви закличете Її допомогти вам.

Ці часи є важкими для всіх Моїх послідовників по всьому світу. Кожна спроба з кожного роду джерела – друзів, сім’ї та колег буде зроблена, через діяльність шахрая, щоб заохотити вас, Мої діти, відвернутися від Мене.

Зупиніть його, як Я сказав вам. Молитва і посвята Непорочному Серцю Моєї Найсвятішої Матері буде вашою бронею.

Будьте сильними зараз. Я люблю вас усіх.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •