Loving your neighbour as yourself is much more difficult than you think

Sunday, September 4th, 2011 @ 22:00

My daughter, this is now the time to listen to My instructions to alert My children of the times ahead, in terms of preparing all My followers of their need to stay in daily prayer. They must also receive My Body in the form of the Holy Eucharist and pray for the saving of souls.

My children are taking more heed of My Messages as they join together to pray for all My children every day, before The Warning takes place.

Look on your brothers and sisters through My Eyes, which sees them as miracle creations bestowed by My Eternal Father as a Gift to mankind. Every soul concerned is loved equally. No difference is made in the Eyes of My Father.

If you, My followers, love Me, you will love My Father. In turn, if you are genuine in your love for My Father, you will love your brothers and sisters. You must especially show love to those who may offend you through their behaviour. Some will insult you, mock you and damage your reputation, which may hurt you and your family. They may be known to you personally, or they may hurt you by their actions, which can badly affect your ability to clothe and feed your families. No matter how much people hurt you, I ask you, in My Name, to follow My lead. Pray for them especially those who harm you. For when you pray for them you dilute the hatred spewed by Satan, a hatred that could spring forth thoughts of revenge.

This is one of the most difficult of all My Teachings. Love they neighbour as yourself. It is much more difficult than you think. When you can achieve this act of great generosity, you will help Me fulfil My plan to save more souls.

Your beloved Teacher and Friend

Jesus Christ

 

183. Любити свого ближнього як себе самого, набагато важче, ніж ви думаєте

неділя, 4 вересня 2011 р., 22:00

Моя дочко, зараз настав час прислухатися до Моїх вказівок, щоб попередити Моїх дітей про часи, які попереду, стосовно підготовки всіх Моїх послідовників до необхідності перебувати на щоденній молитві. Вони також повинні приймати Моє Тіло у вигляді Святої Євхаристії і молитися за спасіння душ.

Мої діти більше прислуха́ються до Моїх Послань, оскільки вони об’єднуються, щоб молитися за всіх Моїх дітей кожного дня перед настанням Попередження.

Дивіться на своїх братів і сестер Моїми Очима, які бачать їх як чудесні cтворіння, даровані Моїм Отцем як Дар для людства. Кожна душа є однаково люблена. В Очах Мого Отця не робиться ніякої різниці.

Якщо ви, Мої послідовники, любите Мене, то ви будете любити Мого Отця. В свою чергу, якщо ви щирі в своїй любові до Мого Отця, ви будете любити своїх братів і сестер. Особливо ви повинні проявляти любов до тих, які можуть образити вас своєю поведінкою. Деякі будуть ображати вас, насміхатися над вами і шкодити вашій репутації, що може заподіяти шкоду вам і вашій родині. Вони можуть бути відомі вам особисто або вони можуть нашкодити вам своїми вчинками, які можуть погано вплинути на вашу здатність одягати і годувати ваші сім’ї. Незалежно від того, як сильно люди завдають вам болю, Я прошу вас, дотримуйтесь Мого керівництва в Моє Ім’я. Моліться за них, а особливо за тих, які вас кривдять. Бо коли ви молитеся за них, ви послаблюєте ненависть, яка вивергається сатаною, ненависть, яка може породити думки про помсту.

Це вчення – одне з найбільш складних з усіх Моїх Вчень. Полюби свого ближнього, як самого себе. Це набагато складніше, ніж ви думаєте. Коли ви зможете досягти цього акту великої щедрості, ви допоможете Мені здійснити Мій план, щоб врятувати більше душ.

Ваш улюблений Вчитель і Приятель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •