Choose people you know and come before My Father’s Throne to save them

Tuesday, August 30th, 2011 @ 14:30

My dearly beloved daughter, My Heart is heaving with sorrow as I look at My precious children, who are oblivious to the changes which lie ahead.

I love them so much that I cry with a deep sadness when I see them wander around seeking Me out, but unable to do so. They know that there is a missing link in their lives, but cannot identify what it is. That link is love. I Am Love. I Am what they are looking for, but they don’t know where to look. Yet, I Am standing there waiting and waiting patiently for them to turn to Me.

So much time is being wasted, My daughter. My children look in all the wrong places, seeking out the contentment and peace that they crave. But they won’t be able to find this unless they acknowledge it will only be through humility that they will find this possible.

Until My children realize they cannot exist without love for My Father, God the Most High, they will die empty of love and peace in their hearts. I Am weary, My daughter. If only those who have shut Me out would turn to Me. If only they stopped their quest for power, money and glory, from earthly possessions then they would know the Truth.

I need all of you, My followers, to keep praying for the blind souls who are lost. Never give up, for your prayers will be brought before the Throne of My Father. Please recite the following:

“God the Most High, I come before Your Throne this week, to plead for the souls of my brothers and sisters who refuse to acknowledge Your Existence.

I urge You to fill them with Your graces so that they will open their hearts to listen to Your Most Holy Word.”

Please choose those souls who are known to you and who do not want to know God The Father, and place their names before My Father. Your gift of prayer will be rewarded with their salvation. Go now, My army, and prepare for the next stage in this spiritual warfare against the evil one.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

179. Виберіть людей, яких ви знаєте і прийдіть перед Престіл Мого Отця, щоб врятувати їх

вівторок, 30 серпня 2011 р., 14:30

Моя ніжно улюблена дочко, Моє Серце переповнене смутком, коли Я дивлюся на Моїх дорогоцінних дітей, які не свідомі змін, які чекають на них попереду.

Я люблю їх так сильно, що плачу з глибоким жалем, коли бачу, як вони блукають, шукаючи Мене, але не спроможні цього зробити. Вони знають, що у їхньому житті відсутня ланка, але не можуть визначити, яка саме. Цією ланкою є Любов. Я Є Любов. Я Є тим, що вони шукають, але вони не знають, де шукати. Однак Я стою і чекаю, терпляче чекаю на них, щоб звернулися до Мене.

Так багато часу витрачається даремно, Моя дочко. Мої діти шукають не там, де потрібно, шукаючи задоволення і миру, яких вони жадають. Але вони не зможуть знайти їх, якщо тільки не визнають, що лише через смирення це буде для них можливим.

Поки Мої діти не усвідомлять, що вони не можуть існувати без любові до Мого Отця, Бога Всевишнього, вони помиратимуть, не маючи любові і миру в своїх серцях. Я втомився, Моя дочко. Якщо б тільки ті, які відгородилися від Мене, звернулися до Мене. Якщо б вони тільки зупинили своє прагнення до влади, грошей і слави від земних володінь, тоді вони б пізнали Правду.

Я потребую, щоб усі ви, Мої послідовники, продовжували молитися за сліпі душі, які є загубленими. Ніколи не здавайтеся, тому що ваші молитви будуть занесені перед Престіл Мого Отця. Будь ласка, відмовляйте наступне:

Молитва за сліпі душі, які є загубленими

Всевишній Боже, я приходжу перед Твій Престіл цього тижня, щоб благати Тебе за душі моїх братів і сестер, які відмовляються визнати Твоє Існування.

Я благаю Тебе, наповни їх Твоїми Ласками, щоб вони відкрили свої серця і слухали Твоє Найсвятіше Слово. Амінь.

 

Будь ласка, виберіть душі, яких знаєте і які не хочуть знати Бога Отця, і помістіть їхні імена перед Моїм Отцем. Ваш дар молитви буде винагороджений їхнім спасінням. Іди зараз, Моя Арміє, і підготуйся до наступного етапу в цій духовній війні проти злого духа.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •