God the Father: ”My Hand will fall with force on nations who legalize abortion”

Monday, August 29th, 2011 @ 00:05

I come in the Name of My Son, Jesus Christ. I Am the Alpha and the Omega, God of the Most High. I wish to give My children the world over this Message.

My Hand is being withheld from punishing man for the sins he commits, through the power of prayer. I will cast down a severe chastisement if man does not turn away from the sin of murder and abortion. Already you, My children, have seen My Anger through earthquakes, floods, tsunamis and other ecological turmoil. I must chastise you, children, for you cannot avoid punishment for your offences against your fellow man.

The sins of abortion will be punished when My Hand will fall with force on those nations, which condone this abomination. You will not be allowed to murder My helpless Creation and should your governments continue to pass laws condoning this cowardly practice, you will see My Anger descends with such force that you will beg for the Mercy of life. Yet, you never stop to think of taking the life of the unborn.

Murder will no longer be tolerated by Me. You will be stopped and soon. Pray for the souls of these helpless beings and ask for redemption. Do not accept such laws, passed by your governments, run by heathens, who have no respect for life.

My punishment on countries guilty of legalizing abortion will wipe out nations. Your countries will divide into little pieces and fall into the ocean. Your vile clinics and hospitals, where you carry out these practices, will close and you, the guilty among you, will be cast into the fires of Hell for your heinous crimes.

I come to give you this Warning now. Never condone abortion. Put your foot down in your countries and fight to prevent this global genocide from continuing. If your governments continue to inflict their act of horror on My Creation, you will be dealt a powerful reprimand.

Heed now this, one of My most urgent Warnings to the human race. Take the life of My unborn and I will take yours. Pray hard, children, for the faith of all My children as they continue to ignore the Teachings given to you since the beginning of time.

God the Father

 

178. Бог Отець: Моя Рука впаде з силою на народи, які легалізують аборти

понеділок, 29 серпня 2011 р., 00:05

Я приходжу в Ім’я Мого Сина, Ісуса Христа. Я – Альфа і Омега, Бог Всевишній. Я хочу дати Моїм дітям з усього світу це Послання.

Моя Рука утримується від покарання людини за гріхи, які вона робить, через силу молитви. Я зішлю суворе покарання, якщо людина не відвернеться від гріха вбивства і аборту. Ви, Мої діти, вже бачили Мій гнів через землетруси, повені, цунамі, та інші екологічні потрясіння. Я повинен покарати вас, діти, тому що ви не можете уникнути покарання за ваші злочини проти свого ближнього.

Гріхи аборту будуть покарані, коли Моя Рука впаде з силою на ті народи, які потурають цій гидоті. Вам не буде дозволено вбивати Моє безпомічне створіння і якщо ваші уряди будуть продовжувати приймати закони, які потурають цій боягузливій практиці, ви побачите, як Мій гнів зійде з такою силою, що ви будете благати про Ласку життя. Проте ви ніколи не перестанете думати про відбирання життя ненародженим.

Я більше не терпітиму вбивств. Ви будете зупинені, і то швидко. Моліться за душі цих безпорадних істот і просіть про спокутування. Не приймайте цих законів, які ухвалили ваші уряди, керовані язичниками, які не мають ніякої поваги до життя.

Моє покарання країн, які винні в легалізації абортів, знищить народи. Ваші країни будуть розділені на маленькі шматочки і впадуть в океан. Ваші мерзенні клініки і лікарні, де ви проводите ці практики, закриються і винні серед вас, будуть вкинуті у вогонь Пекла за свої огидні злочини.

Я приходжу дати вам зараз це попередження. Ніколи не виправдовуйте аборт. Займіть тверду позицію в своїх країнах і боріться за те, щоб не допустити тривати цьому глобальному геноциду. Якщо ваші уряди продовжуватимуть завдавати жахливого терору Моїм створінням, то вас спіткає потужна догана.

Прислухайтеся зараз до цього, одного з Моїх найбільш термінових попереджень людському роду. Якщо ви забираєте життя Моїх ненароджених дітей, Я заберу ваше. Моліться наполегливо, діти, за віру всіх Моїх дітей, бо вони продовжують ігнорувати Вчення, яке було дане вам від початку часів.

Бог Отець

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •