Those who proclaim My True Word through visionaries will be ridiculed

Sunday, August 28th, 2011 @ 23:00

My dearly beloved daughter, Satan and his demons are trying to torment you now. You must acknowledge this fact and then turn your back. Do not respond, or engage, for when you respond you give the evil one more power over you. Ignore his taunts and hold My Hand as I stand beside you to protect you from such harm.

Tell My followers that as they take up My Chalice and march forward to spread the Truth of My return to Earth, that they too will suffer. They will be insulted, laughed at and made feel foolish as they speak in My Name. Tell them that when this happens that any doubts they may have had in relation to these Messages will disappear. My children, always understand that those who proclaim My True Word through genuine visionaries will suffer ridicule just as the chosen soul, whose role it is to impart My Divine Messages to the world, does. You, My army will be no different. This will be a difficult lesson for you to absorb. Know that you will always suffer in this life when you walk with Me. Know too that only then will you realise that you carry My Cross. For only then will you be qualified to speak My Word. No prophet, no apostle of Mine has found this road an easy one. You must pray for the strength to endure these trials, which will test your faith to extremes.

When you hold My Cross to ease My load, you will be laden with the burden. If you will trust in Me completely, enfold your arms in Mine, I will hold you to give you the strength you need for this journey. A journey so laden with thorns that your feet may bleed, yet your faith will be so strong that you will not be able to live your life without My pure Love.

You, My beloved children, are My precious army. One day you will line the pathways in Heaven in glorious wonder, where the angels will sing in praise of the Work you have carried out for Me in your lifetime on Earth. I reward all My devoted followers for their loyalty and unfaltering love for Me. You are blessed, My chosen souls, that you have been given the Gift to see the Truth when others simply turn their backs.

Remember, you are now being given the Gift of the Holy Spirit and as a result you will be unable to deny Me. This road, however, will be full of rocks that may hurt your feet, boulders which will trip you up and those who will stand defiantly to block your way by bullying you and threatening you to turn back the way you came.

Lift your hand in gentle admonishment and say:

“I will never deny the path of the Lord.

Nor will I ever deny the Existence of Jesus Christ, Whom mankind has tried to destroy, not only during His suffering on the Cross, but afterwards too.

I Am at one with Jesus Christ.

I speak in His Name.

I walk with Him.

He lifts me up so that I too, in my humble way, might help open your heart to the pure Love He holds in His Heart for you and you alone.”

My precious army, rise now when I lead you along the bumpy but Divine pathway to the New Paradise on Earth that awaits you. Please ensure that you gather as many of My wandering children with you along the way, so that we can be united as one family.

Your loving Jesus

Redeemer and Leader of all Mankind

 

177. Ті, які проголошують Моє правдиве Слово, дане візіонерам, будуть висміяні

неділя, 28 серпня 2011 р. Божого, 23:00

Моя ніжно улюблена дочко, сатана і його демони намагаються мучити тебе. Ти повинна усвідомити цей факт і відвернутися. Не відповідай і не взаємодій, бо коли ти відповідаєш, то даєш злому духу більше влади над собою. Ігноруй його глузування і тримай Мене за Руку, коли Я стою поруч з тобою, щоб захистити тебе від такої кривди.

Скажи Моїм послідовникам, що коли вони приймають Мою Чашу і крокують вперед, щоб поширювати Правду про Моє повернення на землю, то вони теж будуть страждати. Їх будуть ображати, сміятися над ними і будуть змушувати їх почуватися дурними, коли вони говоритимуть в Моє Ім’я. Скажи їм, що коли це станеться, то будь-які сумніви, які вони могли мали щодо цих Послань, зникнуть. Мої діти, завжди розумійте, що ті, які проголошують Моє правдиве Слово, дане Моїм справжнім візіонерам, будуть страждати від висміювання так само, як страждає вибрана душа, роль якої полягає в тому, щоб передавати світові Мої Божественні Послання. Ви, Моя Арміє, не станете винятком. Це буде урок, який вам буде важко засвоїти. Знайте, що ви завжди будете страждати в цьому житті, коли ви йдете зі Мною. Знайте також, що тільки тоді ви зрозумієте, що несете Мій Хрест. Бо тільки тоді ви будете придатними до того, щоб промовляти Моє Слово. Жоден пророк, жоден апостол не знайшов цей шлях легким. Ви повинні молитися за силу витримати ці випробування, які випробують вашу віру до межі.

Коли ви тримаєте Мій Хрест, щоб полегшити Мій тягар, ви будете обтяжені Моєю ношею. Якщо ви будете довіряти Мені цілковито і з’єднаєте свої руки з Моїми, Я підтримаю вас, щоб дати вам сили, які є такими необхідними для цієї подорожі. Ця подорож буде сповнена терням і ваші стопи можуть кривавити, але ваша віра буде настільки сильною, що ви не зможете жити далі без Моєї Чистої Любові.

Ви, Мої улюблені діти, є Моєю дорогоцінною Армією. Одного дня ви вишикуєтесь в шеренгу вздовж шляхів на Небі в славному подиві, де ангели співатимуть на славу Праці, яку ви здійснили для Мене у вашому житті на землі. Я винагороджую всіх Моїх відданих послідовників за їхню вірність і непохитну любов до Мене. Ви благословенні, Мої вибрані душі, що отримали Дар бачити Істину, коли інші просто відвертаються.

Пам’ятайте, що вам зараз дається Дар Святого Духа і в результаті ви не зможете відмовити Мені. Ця дорога, однак, буде повною каміння, яке може ранити ваші ноги; брил, об які ви будете спотикатись і тих, які зухвало піднімуться, щоб заблокувати ваш шлях, залякуючи вас і погрожуючи вам, щоб ви повернулись назад, туди, звідки прийшли.

Підніміть руки з лагідним напоумленням і скажіть:

Молитва про витривалість на Господній Дорозі, коли інші намагаються зупинити нас

Я ніколи не зречуся Дороги Господа.

Я ніколи також не заперечу Існування Ісуса Христа, Якого людство намагалося знищити, не тільки під час Його страждання на Хресті, але й пізніше.

Я перебуваю в єдності з Ісусом Христом.

Я промовляю в Його Ім’я.

Я іду поруч з Ним.

Він підносить мене, щоб я також, в мій скромний спосіб, міг допомогти відкрити твоє серце на чисту Любов, яку Він має в Своєму Серці до тебе і тільки до тебе. Амінь.

Моя дорогоцінна Армія, підніміться зараз, коли Я веду вас по вибоїстому, але Божественному шляху до Нового Раю на землі, який чекає на вас. Будь ласка, переконайтеся, щоб ви зібрали якомога більше Моїх заблуканих дітей з собою на цьому шляху, щоб ми могли об’єднатися як одна родина.

Ваш люблячий Ісус

Відкупитель і Лідер всього людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •