Many souls are perishing in Hell because of the sin of pornography

Sunday, August 28th, 2011 @ 17:00

My dearly beloved daughter, hear My Most Holy Word as I warn mankind of the urgency to beg My Father for the forgiveness of their sins.

Time is short now, as The Warning is almost upon us. Never put off until tomorrow what you need to do today. Remorse for your sins is crucial, before you ask for your sins to be forgiven. For without genuine remorse it is useless.

So many blackened souls do I see in your world, My daughter. There is little Light and were you to witness the depths to which man has fallen, you would be shocked. So many millions of My children are plunging daily, into an abyss of sinful corruption, from which they will find it impossible to pull away unless you pray for them. They are blind to the Truth and even if they were to be shown My Light now, they would squirm and hide from Me. Pray for them.

My children who are guilty of hateful sin, enjoy the fact that their evil behaviour is applauded for its entertainment value. Pornography seeps into so many homes around the world, by TV channels, which present these evil atrocities as harmless, humorous fun – these same channels which refuse to speak My Name. Violence also is glamorized not only on TV, but in games, making them so acceptable that people now consider the act of violence a natural thing.

Satan’s demons, when they enter souls, begin to manifest in the human body so that their acts become clearly visible to My followers, who cringe in horror at what they have to bear witness to. The human body, infested with satanic demons will behave grotesquely. Their physical movements will be distorted and will emulate satanic messages used by the evil one to seduce like-minded weak people. Weak souls, empty of love for God, will be drawn towards them and will eventually emulate them so that they, too, will honour Satan and all he stands for in the way they too behave.

Children, can you not see how Satan works? My followers, you must tell those who do not understand how he works in the pornographic business. This is when Satan sets out to destroy souls and suck the participants into eternal fire. Those guilty of sexually deviant behaviour and those who flaunt their bodies in an obscene, immoral way will suffer excruciating pain for eternity.

Help save them now, children, for they have no idea how their immoral impurity disgusts Me. They are covered in darkness. Bring them to Me, so My Light can embrace them and save them from the fires of Hell.

Sins of the flesh are abhorrent to Me. So many souls are perishing in Hell because of the sin of pornography and sexually deviant acts. Let them know what their fate will be unless they show remorse.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

176. Багато душ гинуть в пеклі через гріх порнографії

неділя, 28 серпня 2011 р., 17:00

Моя ніжно улюблена дочко, почуй Моє Найсвятіше Слово, оскільки Я попереджую людство про необхідність терміново благати Мого Отця про прощення їхніх гріхів.

Час зараз короткий, оскільки Попередження майже над вами. Ніколи не відкладайте на завтра те, що маєте зробити сьогодні. Каяття за свої гріхи має вирішальне значення, перш ніж ви попросите прощення за свої гріхи. Бо без щирого каяття це є марно.

Так багато почорнілих душ Я бачу у вашому світі, Моя дочко. Світла є мало і якщо б ви стали свідками глибин, в які впала людина, ви були б шоковані. Так багато мільйонів Моїх дітей щодня поринають в безодню гріховного розбещення, вирватися з якої вони виявлять неможливим, якщо ви не будете молитися за них. Вони сліпі до Істини і навіть якщо б їм зараз було показане Моє Світло, вони б звивалися і ховалися від Мене. Моліться за них.

Мої діти, які винні в огидному гріху, насолоджуються тим фактом, що їхній злій поведінці аплодують, як розважальній цінності. Порнографія просочується в таку велику кількість домівок по всьому світу через телеканали, які представляють ці злі злодіяння як невинну, гумористичну розвагу – ті самі канали, які відмовляються вимовити Моє Ім’я. Насильство також представляється в привабливому вигляді не тільки по телебаченню, але й в іграх, роблячи його настільки прийнятним, що люди вважають зараз акт насильства природною річчю.

Демони сатани, коли вони входять в душі, починають проявлятися в людському тілі, так що їхні дії стають чітко видимими для Моїх послідовників, які зіщулюються від жаху від того, чого стають свідками. Людське тіло, яке заражене сатанинськими демонами, буде вести себе безглуздо. Його фізичні рухи будуть спотворені і будуть наслідувати сатанинські послання, які використовує злий дух, щоб спокусити подібно мислячих слабких людей. Слабкі душі, в яких немає любові до Бога, будуть притягуватися до них і зрештою, будуть наслідувати і через свій спосіб поведінки також будуть вшановувати сатану і все, що за ним стоїть.

Діти, хіба ви не можете бачити, як діє сатана? Мої послідовники, ви повинні сказати тим, хто не розуміє, як він працює в порнографічному бізнесі. Ось коли сатана має намір знищити душі і втягнути його учасників у вічний вогонь. Винні у сексуально збоченій поведінці і ті, хто виставляє своє тіло напоказ у непристойний аморальний спосіб, терпітимуть у Вічності роздираючий біль.

Допоможіть врятувати їх зараз, діти, бо вони поняття не мають, наскільки огидна Мені їхня аморальна нечистота. Вони покриті темрявою. Приведіть їх до Мене, щоб Моє Світло могло огорнути їх і врятувати їх від пекельного вогню.

Гріхи плоті огидні Мені. Так багато душ гине в Пеклі через гріх порнографії та сексуально збочені вчинки.

Дайте їм знати, якою буде їхня доля, якщо вони не покаються.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •