Climatic Chaos will now be experienced by a number of countries. My Father is Angry

Thursday, August 25th, 2011 @ 20:00

My dearly beloved, call on all My prayer warriors to pray for the others – they include the non-believers and those ensnared in violence and hatred. They wander desperately trying to find love and peace in their lives and find it impossible. You must pray hard for these, because without your prayers they will plunge into the fires of Hell. Do not let this happen. If they can just be encouraged to walk a little towards Me and be prepared to listen to My Words, they will be given the graces so that I can take them in My Arms.

My daughter, the world must now sit and heed Me. Very soon they will witness a series of earthquakes and floods. Chaos will be experienced in a number of countries through climatic catastrophes. These are the punishments cast down by My Father on mankind. Sin will be punished, My daughter, and those countries, which are guilty of promoting abortion, will not escape the Hand of My Father, as it will fall. Prayer has averted many such acts of punishment, yet, man continues to sin and offend My Father with vile and disgusting acts by man against man, including innocent children in the womb.

I urge you to pray now for My children in the countries, which will not escape this punishment. My Father is Angry. He will no longer sit back and watch as man destroys mankind. The Earth would implode if man is not stopped. He, My beloved Father, will withhold much of this punishment until after The Warning. After that, despite man’s conversion thereafter, man will still continue to turn back to sin. Punishments meted out are to show man how harsh My Father can be. He loves all His children, but He created this world and man will simply not be allowed to destroy it.

Pray now, My children, for all your brothers and sisters.

Jesus Christ

King of Mankind

 

174. Кліматичний хаос зараз будуть переживати ряд країн. Мій Отець розгніваний

четвер, 25 серпня 2011 р., 20:00

Моя ніжно улюблена дочко, заклич всіх Моїх молитовних воїнів молитися за інших, в тому числі за невіруючих і тих, які потрапили в пастку насильства та ненависті. Вони в розпачі блукають, намагаючись знайти любов і мир в своєму житті і знаходять це неможливим. Ви повинні наполегливо молитися за них, тому що без ваших молитов вони зануряться в вогонь Пекла. Не дозвольте цьому статися. Якщо б можна було хоч трохи заохотити їх наблизитись до Мене і бути підготовленими слухати Мої Слова, то їм будуть дані ласки, щоб Я міг взяти їх в Свої Обійми.

Моя дочко, світ повинен зараз сісти і прислухатися до Мене. Дуже скоро він стане свідком серії землетрусів і повеней. Хаос переживатимуть ряд країн через кліматичні катастрофи. Це буде покарання, яке Мій Отець кине на людство. Гріх буде покараний, Моя дочко, і ті країни, які винні в пропаганді абортів, не уникнуть Руки Мого Отця, коли вона впаде. Молитва запобігла багатьом таким актам покарання, але людина продовжує грішити і ображати Мого Отця мерзенними і огидними вчинками людини проти людини, включаючи невинних дітей в утробах матерів.

Я закликаю вас молитися зараз за Моїх дітей в країнах, які не уникнуть цього покарання. Мій Отець гнівається. Він більше не буде сидіти і дивитися, як людина знищує людство. Земля вибухне, якщо людину не зупинити. Він, Мій улюблений Отець, затримає більшу частину цього покарання до тієї пори, поки не настане Попередження. Після цього, незважаючи на навернення, яке наступить, людина продовжуватиме повертатися до гріха. Покарання, яке призначене, є для того, щоб показати людині, яким суворим може бути Мій Отець. Він любить Своїх дітей, але Він створив цей світ, і людині просто не буде дозволено знищити його.

Моліться зараз, Мої діти, за всіх своїх братів і сестер.

Ісус Христос

Цар людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •