Money, and too much of it, corrupts the soul

Sunday, August 21st, 2011 @ 23:00

My dearly beloved daughter, I visit you tonight as the world begins to erupt in continued violence, as nation after nation bombard each other to seek power and glory. Pray for all those souls who will perish in this violence so they can find favour in My Father’s Kingdom.

My daughter, the world will now undergo the changes foretold, to cleanse them so that man can be made worthy of My Promise. They will continue to be allowed to be stripped bare of material things by those greedy people responsible for their sudden demise. As these trials intensify these children will be free of the shackles, which bind them to the empty promises of Satan, he who seduces the wealthy, by promising them even more, will now continue to parade the obscenity of ostentatious vulgarity, for all the world to see. He will do this so that My children will not only envy the rich and famous, but will do everything they can to imitate them. By drawing My children into this nest, where the trappings of significant wealth will appear to be an important goal to aim for, he will succeed in taking them away from the Truth.

Once bare and naked, I will clothe you again, children, only this time it will be a cloak of armour designed to protect you from the wickedness of evil men. Once armoured, you will be ready to enter the world again with a different view of life. A life when love for your neighbour counts as being your number one goal. When you show love to one another you prove your genuine love for Me.

This facade of wealth and riches, which very few of My children in the world have access to, is only that – a front, for there is no substance behind it. You will be taunted to seek out similar wealth when the deceiver convinces you that you must aspire to great riches and fame. The Truth is that while you are busy chasing empty and meaningless desires, you will be ignoring your duty to Me.

Never allow the parading of wealth and fame to seduce you, children, for know that money, and too much of it, corrupts the soul. Those who have so much money, where they are unlikely to be ever able to spend it in this life, must give it to those unfortunate people who have little to eat. Do this and you can save your soul. If you hunger after excesses, when you already have enough to feed and clothe a nation, then you will starve. The Food of Life is your humble acceptance, that love for one another is what I taught you. loving your neighbour means looking after those who have nothing.

Wake up and accept the Truth before it is too late for you. It is more difficult for those with immense material riches to find favour with My Father, unless you share with others. Remember this, to those who have little and who envy those who seem to have every material comfort they wish for, you too must be careful. There is only one mansion you should try to gain access to and that is the mansion that awaits you in the New Paradise on Earth. Only those humble in heart, mind and soul will be given the key.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

170. Гроші і їхній надмір розбещують душу

неділя, 21 серпня 2011 р., 23:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я відвідую тебе цього вечора, так як світ починає вибухати тривалим насильством, коли народ за народом бомбардують один одного в пошуку влади і слави. Молися за всі ті душі, які загинуть у тому насильстві, щоб вони могли знайти Ласку в Царстві Мого Отця.

Моя дочко, світ зараз проходить через передбачені зміни, щоб очистити їх, щоб людина могла стати гідною Моєї Обітниці. Жадібні люди, відповідальні за їхню раптову смерть, і надалі дозволятимуть позбавляти їх матеріальних благ. Оскільки ці випробування будуть посилюватися, ці діти будуть звільнені від кайданів, які пов’язують їх з порожніми обіцянками сатани. Він, який спокушає багатих, обіцяючи їм ще більше, зараз буде продовжувати виставляти напоказ непристойність показної вульгарності, щоб увесь світ це бачив. Він зробить це для того, щоб Мої діти не тільки заздрили багатим і знаменитим, але й робили все можливе, щоб наслідувати їх. Втягнувши Моїх дітей в це гніздо, де атрибути значного багатства будуть здаватися важливою метою, до якої треба прагнути, йому вдасться відвести їх від Істини.

Після того, як ви будете оголені і роздягнуті, Я знову одягну вас, діти, тільки цього разу це буде плащ броні, призначений для того, щоб захистити вас від злодіянь злих людей. Надівши обладунки, ви будете готові увійти в світ знову з іншим поглядом на життя. Життя, коли любов до свого ближнього вважається вашою головною метою. Коли ви проявляєте любов один до одного, тоді ви доведете свою справжню любов до Мене.

Цей фасад достатку і багатства, до якого мають доступ дуже мало Моїх дітей у світі, є лише ширмою, бо за нею немає жодного змісту. Вас будуть схиляти шукати подібне багатство, коли шахрай переконає вас, що ви повинні прагнути до великого багатства і слави. Правда в тому, що поки ви зайняті гонитвою за порожніми і безсенсовими бажаннями, ви будете ігнорувати свій обов’язок переді Мною.

Ніколи не дозвольте, щоб показне багатство і слава спокусили вас, діти, бо знайте, що гроші і їхній надмір розбещують душу. Ті, які мають багато грошей, навряд чи будуть в змозі їх коли-небудь у цьому житті потратити, тому повинні дати їх тим нещасним людям, які мають мало їжі. Зробіть це і ви врятуєте свої душі. Якщо ви прагнете мати понад міру, хоч вже маєте достатньо, щоб прогодувати і одягнути цілий народ, то ви будете голодувати. Їжа Життя – це ваше смиренне прийняття, що любов один до одного – це те, чого Я навчав вас. Любити ближнього – значить піклуватися про тих, в кого нічого немає.

Прокиньтеся і прийміть Істину, поки не стало занадто пізно для вас. Тим, які володіють величезними матеріальними багатствами, важче знайти милість в Мого Отця, якщо тільки ви не поділитеся з іншими. Пам’ятайте наступне – ті, які мають мало і які заздрять тим, які, як здається, мають всі матеріальні зручності, яких вони бажають, ви теж повинні бути обережними. Є тільки один палац, до якого ви повинні намагатися отримати доступ, і це той палац, який чекає вас в Новому Раю на землі. Тільки тим, які смиренні серцем, розумом, і душею буде даний ключ.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •