How to ask Me to help you resolve your worries

Wednesday, August 17th, 2011 @ 23:00

My dearly beloved daughter, the graces poured out over you are being given to make you even stronger in this Work, by giving you extra confidence.

Confidence in Me, children, is very important. Yes it brings much joy to My Sacred Heart when I feel your love for Me. However, it is only when you truly confide in Me and let go of all your worries by passing them over to Me, so I can take care of them, that you can feel a sense of True peace.

So many of My children pray for special intentions. I listen to every single one. But you must, when praying to Me for something very important to you, let go of your fears. Fear is not from Me. It is given to you by Satan as a means to torment you. Don’t you understand this? When you fear something, which you feel has a grip over your life, the more you fear, the more the problem festers.

It is only when you stop and say to Me:

“Jesus I hand you over all my concerns in this matter, in confidence, so that the problem is now Yours to resolve, according to Your Most Holy Will.”

that your mind can be at peace. This is what I mean by confidence, children.

Confidence in Me means that you display a great trust. Trust in Me. I died for your sins – every single one of you alive today, even in this age. Why would you not trust in Me?

I love you like no other creature on this Earth. No one will or can love you like I do. Remember this, at all times.

Go now in love and peace. I Am at your side morning, noon and night just waiting for your call.

Your beloved Friend and Saviour

King of Mercy, Jesus Christ

 

167. Як просити Мене допомогти вам вирішити ваші турботи

cереда, 17 серпня 2011 р, 23:00

Моя ніжно улюблена дочко, Ласки, які вилилися на тебе, даються для того, щоб зробити тебе ще сильнішою в цій Праці, даючи тобі додаткову довіру.

Впевненість в Мені, діти, є дуже важливою. Так, це приносить багато радості Моєму Найсвятішому Серцю, коли Я відчуваю вашу любов до Мене. Однак тільки тоді, коли ви по-справжньому довіряєте Мені і відпускаєте всі свої турботи, передаючи їх Мені, щоб Я міг про них подбати, ви зможете відчути почуття справжнього миру.

Так багато Моїх дітей моляться в особливих наміреннях. Я слухаю кожного. Але ви, коли молитеся до Мене за щось дуже важливе для вас, повинні відпустити свої страхи. Страх не є від Мене. Він дається вам сатаною, як засіб, щоб мучити вас. Хіба ви не розумієте цього? Коли ви боїтеся чогось, що, як ви відчуваєте, має владу над вашим життям, то чим більше ви боїтеся, тим більше проблема розростається.

Тільки тоді, коли ви зупинитеся і скажете Мені:

Молитва, щоб розв’язати ваші турботи

Ісусе, я віддаю Тобі з довірою всі мої занепокоєння в цій справі, так що ця проблема є зараз Твоєю, щоб Ти розв’язав її згідно з Твоєю Найсвятішою Волею. Амінь.

І ваш розум може бути спокійним. Ось що Я маю на увазі під довірою, діти.

Впевненість в Мені означає те, щоб ви демонструєте велику довіру. Довіряйте Мені. Я помер за ваші гріхи – кожного з вас, хто живе сьогодні, навіть в цьому віці. Чому б вам не довіряти Мені?

Я люблю вас так, як жодна інша істота на цій землі. Ніхто не буде і не може любити вас так, як Я люблю вас. Пам’ятайте про це завжди.

Ідіть тепер в любові і мирі. Я поряд з вами зранку, вдень та вночі і тільки чекаю на ваш заклик.

Ваш улюблений Приятель і Спаситель

Цар Милосердя, Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •