Enjoy the glorious life that awaits you for 1,000 years

Sunday, August 14th, 2011 @ 14:25

My dearly beloved daughter, you continue to defend My Word, when in fact, there is no need.

My Word will pierce the hearts of believers like a sword when they contemplate on My Messages given to you for the world. They will know the Truth when they read My Word, for My Divine Light will impact on them in a way they will find difficult to ignore. Many question and continue to question just as they did during the time of Noah. They were warned, but would not listen. They blocked out the Voice of My Father when He sent Messages through Noah and the other prophets. Only those who listened and obeyed were saved.

Hear My Messages now. Open your hearts and allow My Word to speak to your souls, children. Ignore worldly distractions. Just focus on My Voice. By doing so, you will save your souls.

Those who won’t listen because they turn their backs will, in time, come with hungry mouths to devour My Most Holy Word, after The Warning takes place. For then, you will be ready to follow My guidance, so that I can steer you properly towards the New Paradise on Earth where you, your family and your loved ones will enjoy the Glorious Life that awaits you for 1,000 years. No disease. No shortage of food. No worries. Just love in its most pure form, a glorious entity that is your rightful inheritance.

Please pray hard now for the discernment to accept My Holy Word when it is presented to you, children. Consider it one of the greatest gifts in your lifetime. Embrace it body, mind and soul. For only then will you find true peace.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

165. Насолоджуйтесь славним життям, яке чекає на вас, протягом 1000 років

неділя, 14 серпня 2011 р., 14:25

Моя ніжно улюблена дочко, ти продовжуєш захищати Моє Слово, хоч насправді в цьому немає необхідності.

Моє Слово пронизить серця віруючих як меч, коли вони будуть розважати над Моїми Посланнями, даними тобі для світу. Вони дізнаються Правду, коли прочитають Моє Слово, бо Моє Божественне Світло вплине на них в такий спосіб, що його буде важко ігнорувати. Багато людей сумніваються і продовжують сумніватися, так само як вони це робили за часів Ноя. Вони були попереджені, але не хотіли слухати. Вони блокували Голос Мого Отця, коли Він посилав Послання через Ноя та інших пророків. Врятувалися тільки ті, які послухали і підкорилися.

Почуйте Моє Слово зараз. Відкрийте свої серця і дозвольте Моєму Слову говорити з вашими душами, діти. Ігноруйте світські відволікання. Просто зосередьтеся на Моєму Голосі. Роблячи так, ви врятуєте свої душі.

Ті, які не будуть слухати, тому що вони відвернуться, з часом прийдуть з голодними ротами, щоб поглинути Моє Пресвяте Слово, після того як відбудеться Попередження. Бо тоді ви будете готовими іти за Моїм Керівництвом, щоб Я міг скерувати вас належним чином до Нового Раю на землі, де ви, ваша сім’я і ваші близькі будуть насолоджуватися славним життям, яке чекає вас, протягом 1000 років. Жодних хвороб. Жодної нестачі їжі. Жодних турбот. Тільки любов в її найчистішій формі, славне буття, яке є вашим законним спадкоємством.

Будь ласка, моліться наполегливо зараз про розпізнання, щоб прийняти Моє Святе Слово, коли воно вам представлене, діти. Вважайте це одним з найбільших дарів в цілому вашому житті. Прийміть його тілом, розумом, і душею. Бо тільки тоді ви знайдете справжній мир.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •