My followers have now been given the Gift of Intercession

Friday, August 12th, 2011 @ 23:45

My beloved daughter, the love of My followers keeps Me sustained. I cry Tears of joy when I witness the love of those of My followers who surround you and embrace you with their prayers.

They, My daughter, through the Gift of the Holy Spirit, have been called to proclaim My Most Holy Word to the world through these important Messages.

If only those other souls who follow Me and who know that I Am communicating through various visionaries would open their eyes and listen to what I have to say. Then their prayers would benefit those poor souls who have not prepared for The Warning.

My Love shines through My loyal children throughout the world. The Light of My Love, which shines through them, is creating much conversion in the world right now. This month, although My children may not be aware, millions of souls are now being saved because of the devotion of My beloved followers. They, My precious children, followed My command for prayer and devotion during this August, Salvation of Souls Month. Tell My children that their prayer and fasting has created much happiness in My Father’s tender Heart. An abundance of graces now flow over those dear, holy souls, so that they are empowered with the gift of interceding for lost souls from this day forth.

How I yearn to hold each of them in My Arms, close to My Sacred Heart, so that I can show them how much I love them all. So brave, so loyal and despite sinful diversions, from time to time, so good. Their hearts and souls are now infused with My Compassion and the Holy Spirit will guide My precious army as they march to victory to help Me claim more souls.

Your beloved loyal Saviour

King of Mankind, Jesus Christ

 

163. Моїм послідовникам був зараз даний Дар Заступництва

п’ятниця, 12 серпня 2011 р., 23:45

Моя улюблена дочко, любов Моїх послідовників підтримує Мене. Я плачу слізьми радості, коли є свідком любові тих Моїх послідовників, які оточують і обіймають тебе своїми молитвами.

Вони, Моя дочко, через дар Святого Духа були покликані проголошувати світові Моє Пресвяте Слово через ці важливі Послання.

Якби тільки ці інші душі, які ідуть за Мною і знають, що Я промовляю через різних візіонерів, відкрили свої очі і слухали те, що Я маю їм сказати. Тоді їхні молитви принесли б користь тим бідним душам, які не приготовані до Попередження.

Моя любов сяє через Моїх вірних дітей по всьому світу. Світло Моєї любові, яке сяє через них, створює багато навернень в світі просто зараз. Цього місяця, хоч Мої діти можуть і не знати, мільйони душ рятуються через відданість Моїх улюблених послідовників. Вони, Мої дорогоцінні діти, дотримувалися Мого розпорядження про молитву і набожність протягом серпня, місяця спасіння душ. Скажи Моїм дітям, що їхня молитва і піст викликали багато щастя в ніжному Серці Мого Отця. Рясні Ласки виливаються зараз на ті дорогі, святі душі, так що від цього дня і надалі вони наділені Даром Заступництва за загублені душі.

Як Я прагну тримати кожного з них в Свої Обіймах, близько до Мого Найсвятішого Серця, щоб Я міг показати їм, як сильно Я люблю їх усіх. Такі хоробрі, такі вірні і, незважаючи на гріховні відвернення час від часу, такі добрі. Їхні серця і душі зараз наповнені Моїм Співчуттям, і Святий Дух буде вести Мою дорогоцінну Армію, коли вони будуть крокувати до перемоги, щоб допомогти Мені претендувати на більше душ.

Ваш улюблений вірний Спаситель

Цар людства, Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •