Fear of The Warning is not something I encourage

Wednesday, August 10th, 2011 @ 23:00

My dearly beloved daughter, the speed of global events, leading up to The Warning, as foretold, continues to escalate. Prayer, My children, is essential now as My followers all over the world, filled with the graces of the Holy Spirit, forge to form My army. This army, while quite small in that many of My followers still have to understand that each of them plays an important role even now, will rise and lead My children up to the very end.

All My children need to listen to Me now. For every atrocity committed by man against man in these times, you must pray for the perpetrator in each case. Prayer for the sinners is now called for. By prayer you can invoke the Holy Spirit to bring Divine Light into these poor souls. Many of them are so blind to the Truth of My Father’s Love that they wander around aimlessly plunging from one crisis to another, so that everyone they come into contact with is hurt. If more of you ask for My Mercy for these sinners, then the impact of the evil one’s deeds will weaken considerably. This is the secret, My children, in diluting Satan’s hatred, as it spews forth like the fire from a dragon’s mouth, in an attempt to engulf the world in its hateful vapour.

He, the deceiver, and his demons are everywhere. Because the faith of My children is so weak, on a global scale, Satan’s evil deeds have gripped mankind in a vice that is difficult to disentangle from. If My children everywhere believed in the Existence of God the Almighty Father, this would not happen. Then Satan’s grip would be weaker, especially if My children prayed for help and asked for My Father’s Mercy.

Prayer is your armour now, children, between now and the time for The Warning. Use prayer to save souls in darkness. After The Warning, your prayers will be needed to help My children retain their devotion to My Eternal Father and to praise His Glory.

Patience, silent prayer daily, the formation of prayer groups, daily recital of the Divine Mercy Chaplet, fasting and the Holy Rosary to My beloved Mother, combined, act as the perfect formula for saving souls.

Fear of The Warning is not something I encourage. Pray now for your own and other souls through the Act of Redemption and before your face-to-face encounter with Me, your beloved Saviour.

I smile with joy and happiness when I think of the moment when this great Gift of My Mercy is revealed to My children. It is a homecoming, the likes of which cannot be described. For this will be when your hearts will be filled with My Divine Love. Your souls will be enlightened, finally, in preparation for the New Paradise on Earth. I will then bring you the comfort missing in your lives up to now when you will become in union with Me.

Remember, children, the reason why I communicate to the world now. It is My desire to ensure that all of My children are saved from the clutches of Satan. It is also My deep, unfathomable Love for each and every one of you that I must reach out My Hand so that you can join with Me to prepare you to come home again to your rightful home.

Fear does not come from Me. I love you, children. I Am bringing you this glorious Gift out of My Love. Rejoice, smile and welcome Me when the Sign appears in the sky. Raise your arms and sing praise to God the Father, for allowing Me this last chance to save you.

Your beloved Saviour

Jesus Christ, King of Mercy

 

162. Страх перед Попередженням – це не те, до чого Я заохочую

середа, 10 серпня 2011 р., 23:00

Моя ніжно улюблена дочко, швидкість глобальних подій, які передують Попередженню, як і було передбачено, продовжує зростати. Молитва, Мої діти, необхідна зараз, коли Мої послідовники по всьому світу, наповнені ласками Святого Духа, налагоджують формування Моєї Армії. Ця Армія, хоч і досить невелика, оскільки багато Моїх послідовників все ще повинні зрозуміти, що кожен з них відіграє важливу роль навіть зараз, підніметься і поведе Моїх дітей до самого кінця.

Всі Мої діти повинні вислухати Мене зараз. За кожне звірство, вчинене людиною проти людини в ці часи, ви повинні молитися за злочинців в кожному окремому випадку. Закликаю вас зараз до молитви за грішників. Через молитву ви можете закликати Святого Духа принести Божественне Світло в ці бідні душі. Багато з них є настільки сліпими щодо Правди про Любов Мого Отця, що вони безцільно блукають, занурюючись від одної кризи до іншої, так що всім, з ким вони контактують, завдається шкода. Якщо більше з вас попросять про Моє Милосердя до цих грішників, то вплив вчинків злого духа значно послабиться. Ось в чому секрет, Мої діти, в тому, щоб пом’якшити ненависть сатани, яка вивергається як вогонь з пащі дракона в спробі поглинути світ своєю ненависною парою.

Він, шахрай, і його демони є скрізь. Через те, що віра Моїх дітей в глобальному масштабі є такою слабкою, злодіяння сатани захопили людство в лещата, з яких важко звільнитися. Якщо б Мої діти по всьому світу вірили в Існування Бога, Всемогутнього Отця, цього б не сталося. Тоді влада сатани була б слабшою, особливо якщо Мої діти молилися б про допомогу і просили милосердя Мого Отця.

Молитва є зараз вашою бронею, діти, між теперішнім часом і часом Попередження. Використайте молитву для порятунку душ, які знаходяться у темряві. Після Попередження ваші молитви також будуть необхідними, щоб допомогти Моїм дітям зберегти свою відданість Моєму Предвічному Отцю і величати Його Славу.

Терпеливість, щоденна тиха молитва, створення молитовних груп, щоденне відмовляння Вервиці до Божого Милосердя, піст і Святий Розарій до Моєї улюбленої Матері, усе це разом є досконалим засобом для порятунку душ.

Страх перед Попередженням – це не те, до чого Я заохочую. Моліться зараз за власні душі та за душі інших через Акт Спокутування перед вашою зустріччю віч-на-віч зі Мною, вашим улюбленим Спасителем.

Я усміхаюся від радості і щастя, коли думаю про момент, коли великий Дар Мого Милосердя відкриється Моїм дітям. Це є поверненням додому, тим, чого не можливо описати. Так буде тоді, коли ваші серця наповняться Моєю Божественною Любов’ю. Ваші душі будуть просвітлені, нарешті, в підготовці до Нового Раю на землі. Коли ви об’єднаєтеся зі Мною, Я принесу вам втіху, якої так не вистачало у вашому житті до цієї пори.

Пам’ятайте, діти, про причину, через яку Я зараз спілкуюся зі світом. Нею є Моє прагнення забезпечити, щоб усі Мої діти були врятовані від пазурів сатани. Нею є також Моя глибока, безмірна Любов до усіх вас і до кожного зокрема, через яку Я повинен простягнути вам Свою Руку, щоб ви змогли приєднатися до Мене під час вашого приготування до повернення додому, до вашої законної домівки.

Страх не походить від Мене. Я люблю вас, діти. Я приношу вам цей славний Дар завдяки Моїй Любові. Радійте, усміхайтеся та вітайте Мене, коли появиться знак на небі. Підніміть свої руки і прославляйте Бога Отця за наданий Мені останній шанс врятувати ваші душі.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос, Цар Милосердя

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •