Pray for those who cannot see beyond material gain

Wednesday, August 10th, 2011 @ 00:05

My dearly beloved daughter, you must persevere in this suffering because by doing so, you are saving souls. Your suffering now reveals the torture I endured by the hand of man’s sin.

The greed of man is now heightened to such an extent that morals no longer apply in your society. Man’s sin of greed means that he does not care who suffers by his hand, as long as his lusts are satisfied. Let Me tell you that those who torment others through greed and avarice will not escape My Eyes. I watch. I see. I cringe as I witness the ugly path that man chooses to go down in order to gain wealth at the expense of others.

They, My daughter, will be stripped bare of material goods unless they beg for My Mercy. Their money will be worthless. For the man who succumbs to torturing souls by stealing what is rightfully belonging to his brothers and sisters, know that you will be left with nothing but ashes. Pray for those who cannot see beyond material gain, because if they do not turn their back on these evil acts, they will be cast aside and will not enter My Father’s Kingdom.

Do evil onto others in this world and you will be thrown away and cast into Satan’s den. What may seem like your rightful claim to wealth, gained at the expense of others, will bring you torment for eternity.

Drop your weapons of greed and gluttony now. Seek redemption, for when you do, peace will return to society.

Your Saviour

King of Justice, Jesus Christ

 

161. Моліться за тих, які не можуть бачити поза межами матеріальної вигоди

середа, 10 серпня 2011 р., 00:05

Моя ніжно улюблена дочко, ти маєш витривати в цьому терпінні, тому що роблячи так, ти рятуєш душі. Твоє теперішнє терпіння виявляє тобі тортури, які Я зносив з рук грішної людини.

Жадібність людини зросла зараз до такої міри, що мораль більше не застосовується у вашому суспільстві. Гріх жадібності людини означає, що їй байдуже, хто страждає від її руки, поки її похоті задовольняються. Дозвольте Мені сказати вам, що ті, які мучать інших жадібністю і скупістю, не сховаються від Моїх Очей. Я дивлюся. Я бачу. Я здригаюся, коли бачу потворний шлях, яким людина вибирає йти, щоб отримати багатство за рахунок інших.

Вони, Моя дочко, будуть позбавлені матеріальних благ, якщо не будуть благати про Моє Милосердя. Їхні гроші обезціняться. Людина, яка піддається тому, щоб мучити душі, крадучи те, що по праву належить її братам і сестрам, нехай знає, шо залишиться ні з чим, окрім попелу. Моліться за тих, які не можуть бачити поза межами матеріальної вигоди, бо якщо вони не відвернуться від цих злодіянь, то будуть відкинуті і не увійдуть в Царство Мого Отця.

Якщо ви будете робити зло іншим в цьому світі, то ви будете відкинуті і вкинуті в лігво сатани. Те, що може здаватися вам законною претензією на багатство, отриманого за рахунок інших, принесе вам муки на вічність.

Киньте зараз свою зброю жадібності і ненажерливості. Шукайте спокутування, бо коли ви це зробите, мир повернеться в суспільство.

Ваш Спаситель

Цар Справедливості, Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •