Turmoil in the world caused by the lack of love for Me

Tuesday, August 9th, 2011 @ 20:30

My beloved daughter, the time has come for turmoil in the world where man will rise against man, brother against brother and neighbour against neighbour, as foretold. Events will erupt now one after another. Many countries will experience this. There is much anger in the world, disappointment and fear amongst My children. Tell them that these events are ignited by Satan and that further turmoil will erupt and intensify before The Warning.

This, My daughter, has been foretold as just one of the signs that mankind will experience during 2011, the Year of Purification. My children will witness, with shock, the evil that exists in the world in the souls of those driven by sheer hatred and anger for each other. There are no winners, My daughter, in this battle which will continue to rage. It is by the hand of man that these atrocities come about. It is because of their lack of love for Me, and My Eternal Father, that they become willing accomplices of Satan.

Pray, My children, for all those who will suffer because of unrest in the world. For few countries will escape these outbursts of fury and destruction. This war of hatred will be seen within various countries and nations. Confusion, terror and sorrow will be felt by many.

Please trust in My Father, God the Eternal Father, for His Hand will help stop these calamities, children. Keep strong, alert and loyal to Me, your beloved Saviour. All will improve in your world when you realise the importance of love in your lives and the importance of harmony and caring for your neighbour. Prayer will help reduce the impact of evil unrest.

Remember, war, violence and murder, are not of God they are created by Satan. His anger has now reached unprecedented levels and his fury is being wielded upon My children by the infiltration of those who are weak in spirit with no love in their hearts.

Hear Me now. Love one another as I love you. Reject Satan, his minions and his puppets now. Pray to St. Michael the Archangel to protect your community. Pray to Me for guidance. Pray to invoke the Holy Spirit to descend on your countries.

Your Merciful Saviour

Jesus Christ

 

160. Заворушення у світі викликані відсутністю любові до Мене

вівторок, 9 серпня 2011 р., 20:30

Моя улюблена дочко, настав час для заворушень у світі, коли людина повстане проти людини, брат проти брата і сусід проти сусіда, як і було передбачено. Події будуть спалахувати одна за іншою. Багато країн переживатимуть це. В світі є багато гніву, розчарування і страху серед Моїх дітей. Скажіть їм, що ці події розпалюються сатаною і що подальші заворушення будуть спалахувати і посилюватися перед Попередженням.

Це, Моя дочко, було передбачено як тільки один зі знаків, які людство буде переживати протягом 2011 року, року Очищення. Мої діти з шоком побачать зло, яке існує в світі в душах тих, які рухомі чистою ненавистю і гнівом один до одного. Немає переможців, Моя дочко, в цій битві, яка буде продовжувати бушувати. Саме з руки людини ці звірства відбуваються. Саме через відсутність в них любові до Мене і до Мого Предвічного Отця вони стають добровільними спільниками сатани.

Моліться, Мої діти, за всіх тих, які постраждають через заворушення у світі. Бо лише деякі країни уникнуть цих спалахів люті і руйнування. Цю війну ненависті буде видно в різних країнах і народах. Сум’яття, жах і смуток будуть відчуватися багатьма.

Будь ласка, довіртеся Моєму Отцю, Богу Предвічному Отцю, бо Його Рука допоможе зупинити ці лиха, діти. Будьте сильними, насторожі і вірними Мені, вашому улюбленому Спасителю. Все покращиться у вашому світі, коли ви усвідомите важливість любові у вашому житі, і важливість гармонії і турботи про вашого ближнього. Молитва допоможе зменшити вплив злих заворушень.

Пам’ятайте, що війна, насильство і вбивство – не від Бога, вони створені сатаною. Його гнів досяг зараз небувалого рівня і його лють володіє Моїми дітьми через проникнення в тих, які слабкі духом і не мають любові в своїх серцях.

Почуйте Мене зараз. Любіть один одного, як Я люблю вас. Відкиньте зараз сатану, його поплічників і його маріонеток. Моліться до святого Архангела Михаїла, щоб він захистив вашу спільноту. Моліться до Мене про керівництво. Моліться щоб закликати Святого Духа зійти на ваші країни.

Ваш Милосердний Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •