Children, do not become discouraged by tales of despair facing mankind

Monday, August 8th, 2011 @ 19:45

My dearly beloved daughter, it is days since I communicated with you. This was to give you a chance to listen to the advice of My beloved Father, God the Most High, to help you understand the role of suffering to save souls.

The days now are getting shorter as the time for The Warning draws nearer. All is set for the Flames of My Love, which will envelop the whole world as one. The angels, the choirs in Heaven await now the Day of Glory when I return to give man his last opportunity to accept My Existence and that of My Eternal Father.

Children, do not become discouraged by rumour or tales of despair facing mankind, instead, look to Me now and confide in Me your fears. Mankind will be given such a wonderful Gift. Not only will man encounter Me, face-to-face but they will be overjoyed to learn and see the Truth presented before their very eyes.

This is to be a great day in history when hope and love will be shown to all of you. Even hardened sinners will fall down and weep tears of remorse. This is good news, children, for all can be saved if they abandon their pride and ego. All, through their own free will, are to be united to allow Me to enter their hearts so that they can be guided towards the Light.

For many sinners in mortal sin, this Light will burn their eyes and their soul. It will be painful. If they can only endure the fright of seeing how they offend Me, they will become strong and will convert.

So, children of My army, I say to you now. Smile, for the event will be the most extraordinary in your lives and your existing love for Me and My Eternal Father will infuse your soul. So much love will infiltrate your minds, bodies and souls that you will be renewed in spirit forever. Pray now, for all of you, for the time is short. The world is being prepared now for The Warning so that all will be ready for My great Gift.

Continue, My children, with devotion, this Month of the Salvation of Souls, for by the end of August millions of souls will be saved through your efforts.

Remember, children, I Am present in your lives every day. Watching. Guiding. I love all of you. Remain loyal to My wishes to save tortured souls.

Jesus Christ

 

159. Діти, не знеохочуйтесь від розповідей про відчай, з яким стикається людство

понеділок, 8 серпня 2011 р., 19:45

Моя ніжно улюблена дочко, пройшло кілька днів відтоді, як Я спілкувався з тобою. Це було для того, щоб дати тобі можливість прислухатися до поради Мого улюбленого Отця, Бога Всевишнього, щоб допомогти тобі зрозуміти роль страждання для спасіння душ.

Дні зараз стають коротшими по мірі наближення часу для Попередження. Все готово для Полум’я Моєї Любові, яке огорне весь світ як одне ціле. Ангели, хори на небесах очікують зараз на День Слави, коли Я повернусь, щоб надати людині останній шанс визнати Моє Існування та Існування Мого Предвічного Отця.

Діти, не знеохочуйтесь від розповідей про відчай, з яким стикається людство, натомість споглядайте на Мене і довірте Мені свої страхи. Людству буде даний такий дивовижний Дар. Людина не тільки зустрінеться зі Мною віч-на-віч, але й буде в нестямі від радості дізнатися і побачити Істину, представлену перед самими своїми очима.

Це має бути великим днем в історії, коли надія і любов будуть виявлені всім вам. Навіть затверділі грішники впадуть і проливатимуть сльози каяття. Це гарна новина, діти, тому що всі можуть бути врятовані, якщо вони відмовляться від своєї гордості і егоїзму. Всі, з власної волі, повинні об’єднатися, щоб дозволити Мені увійти в їхні серця, щоб їх можна було вести до Світла.

Для багатьох грішників в смертному гріху це Світло буде спалювати їхні очі і їхні душі. Це буде боляче. Якщо вони тільки зможуть знести страх від споглядання того, як вони ображають Мене, вони стануть сильними і навернуться.

Тому, діти Моєї армії, Я говорю до вас зараз. Усміхніться, бо ця подія буде найбільш надзвичайною у вашому житті і ваша існуюча любов до Мене і до Мого Предвічного Отця наповнить ваші душі. Так багато любові проникне у ваш розум, тіла і душі, що ви будете оновлені в дусі навічно. Моліться зараз за усіх вас, бо часу обмаль. Світ зараз готується до Попередження, щоб всі були готові до Мого великого Дару.

Продовжуйте, Мої діти, з відданістю, в цьому місяці спасіння душ, бо до кінця серпня через ваші зусилля будуть врятовані мільйони душ.

Пам’ятайте, діти, Я присутній у вашому житті кожного дня. Спостерігаю. Веду. Я люблю вас усіх. Залишайтеся вірними Моїм бажанням рятувати замучені душі.

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •