Message from Virgin Mary: I will appear only a few more times in the world

Wednesday, August 3rd, 2011 @ 09:45

My child, there is no need to fear in this Work, for it has been foretold that conversion will take place. Sadly, not all men will or can be saved. They who persecute my Precious Son in the world today are worse than those who executed Him during the Crucifixion. Because my Son died to save mankind from sin, a lesson was learned throughout the world of the need for devotion to my Son. Many who know the Truth choose to ignore this.

I have been sent so many times to encourage prayer throughout the world and yet, my warnings to children throughout time have been forgotten. Today when I make myself known through visionaries in various countries, not only are they ignored, but they suffer ridicule. My presence and the signs I show in the skies and other manifestations are rejected. Even priests and bishops ignore my warnings. They, too, have turned away from a belief in Divine interventions. How blind they are to reject help from me their beloved Mother.

My Son suffers so much it is heartbreaking to see Him in today because of the evil of sin. My children have no idea how He suffers the torment He has to witness in the world, when He sees the cruelty of man.

My child, remind my children that I will appear only a few more times in the world because the time has come for the final battle when I will crush the head of the serpent.

My children must know how much they are loved and cherished by my beloved Son. I urge them to open their hearts and show Him the love and compassion He deserves. He, your Saviour, Who willingly accepted death in its most cruel form, to save you, wants now to save this generation from the snares of Satan.

He, the deceiver, smiles, my child, because he knows he has succeeded in stealing precious souls. Pray, pray, pray now that my Son will be heard during The Warning and that His Gift of Redemption will be accepted with humble and open arms.

Remember, as your Mother, I will always plead for clemency for my children. My tears have flowed for those who do not want to hear the Truth, because it will only be through constant prayer that these unfortunate souls can be redeemed.

Your beloved Mother

Our Lady Queen of the Sorrows

 

155. Послання від Діви Марії: Я з’явлюсь лише кілька разів у світі

середа, 3 серпня 2011 р., 09:45

Моя дитино, не потрібно боятися в цій Праці, бо було передбачено, що станеться навернення. На жаль, не всі люди будуть, або зможуть бути врятовані. Ті, які переслідують Мого дорогоцінного Сина в сьогоднішньому світі, є гіршими за тих, які стратили Його під час Розп’яття. Через те, що мій Син помер, щоб врятувати людство від гріха, по всьому світу був засвоєний урок про необхідність відданості моєму Синові. Багато тих, які знають Правду, вибирають ігнорувати її.

Я була послана так багато разів, щоб заохочувати до молитви по всьому світу, і все ж Мої попередження дітям на протязі всіх часів були забуті. Сьогодні, коли Я відкриваю Себе через візіонерів у різних країнах, їх не тільки ігнорують, але й вони страждають від глузувань. Моя присутність і знаки, які Я показую на Небесах та інших проявах, відкидаються. Навіть священики і єпископи ігнорують Мої попередження. Вони також відвернулися від віри в Божественне втручання. Якими сліпими вони є, щоб відкидати допомогу від Мене, їхньої улюбленої Матері.

Мій Син так сильно страждає, що боляче бачити Його в агонії сьогодні через зло гріха. Мої діти поняття не мають, як Він страждає від мук, які Йому доводиться засвідчувати у світі, коли Він бачить жорстокість людини.

Моя дитино, нагадай моїм дітям, що Я з’явлюсь лише кілька разів у світі, тому що прийшов час для останньої битви, коли я розчавлю голову змія.

Мої діти повинні знати, як сильно їх любить і плекає мій улюблений Син. Я закликаю їх відкрити свої серця і виявити Йому любов і співчуття, на які Він заслуговує. Він, ваш Спаситель, Який добровільно прийняв смерть в її найбільш жорстокій формі, щоб врятувати вас, хоче зараз врятувати це покоління від пасток сатани.

Він, шахрай, посміхається, моя дитино, тому що він знає, що йому вдалося вкрасти дорогоцінні душі. Моліться, моліться, моліться зараз, щоб мій Син був почутий під час Попередження і щоб Його Дар Спокутування був прийнятий зі смиренням і розпростертими обіймами.

Пам’ятайте, що як ваша Матір, Я завжди буду благати про помилування для Моїх дітей. Мої сльози проливаються за тими, які не хочуть чути Істину, тому що тільки через безперервну молитву ці нещасні душі можуть бути спокутувані.  

Ваша улюблена Мати

Матір Божа Цариця Болісна

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •