Questions to Jesus

Monday, August 1st, 2011 @ 23:30

After receiving the Message, entitled, “Be prepared at all times,” the visionary saw an Image of Jesus in which He appeared sad. She then asked Him a number of questions to which He replied.

Question to Jesus: “Are you sad?”

Answer: “Yes, and weary. The sins of man are tearing My Heart in two.”

Question to Jesus: “What will help?”

Answer: “Prayer and much of it. The devotion of My followers, through the daily recital of the Divine Mercy and the Holy Rosary will save My children. They, My followers, must persevere even if this is hard.”

Question to Jesus: “What upsets you most?”

Answers: “Those who not only hate Me, but who choose to worship Satan in obscene rituals where they cannot see how they are being lied to.”

“My sacred servants who have lost their love for Me.”

“Those who persecute others.”

“Those murderers with no regard for the lives of My children.”

“Abortion, the worse form of genocide. I spill tears every single moment for My little souls, who never get to take their first breath.”

“War and the ease in which it is inflicted, usually by those, who, if they were to be placed in the middle of a battlefield, would run away in cowardice. Many of these people who declare war, only do so to gain power. They offend Me greatly.”

Question to Jesus: “What makes you happy?”

Answer: “The faith of My followers and those who are determined to help Me save souls. I love them with such tenderness and compassion. They will be rewarded greatly in My Father’s Kingdom.”

Conclusion

 

153. Запитання до Ісуса

понеділок, 1 серпня 2011 р., 23:30

Після отриманого Послання під назвою «Будьте напоготові повсякчас», візіонерка побачила образ Ісуса, в якому Він з’явився сумним. Потім вона задала Йому ряд питань, на які Він відповів.

Питання до Ісуса: Ти засмучений?

Відповідь: Так, і втомлений. Людські гріхи розривають Моє Серце навпіл.

Питання до Ісуса: «Що допоможе?»

Відповідь: «Молитва, багато молитов. Відданість Моїх послідовників через щоденне відмовляння [вервиці] до Божого Милосердя і Святого Розарію врятують Моїх дітей. Вони, Мої послідовники, повинні наполегливо продовжувати, навіть якщо це важко».

Питання до Ісуса: «Що засмучує Тебе найбільше?»

Відповіді: «Ті, які не тільки ненавидять Мене, але й вибирають поклонятися сатані в непристойних ритуалах, де вони не можуть бачити, як їх обманюють.»

Мої висвячені слуги, які втратили свою любов до Мене.

Ті, які переслідують інших.

«Ті вбивці, які не мають ніякої поваги до життя Моїх дітей».

«Аборт – найгірша форма геноциду. Я проливаю сльози кожної миті за Мої маленькі душі, які ніколи не зможуть зробити свого першого подиху.»

«Війна і та легкість, з якою вона розв’язується зазвичай тими, які, якщо б вони були поставлені посередині поля бою, втекли б у боягузтві. Багато хто з цих людей, які оголошують війну, роблять це тільки для того, щоб отримати владу. Вони сильно Мене ображають.»

Питання до Ісуса: Що робить Тебе щасливим?

Відповідь: «Віра Моїх послідовників, і тих, які сповнені рішучості допомогти Мені рятувати душі. Я люблю їх з такою ніжністю і співчуттям. Вони будуть значно винагороджені в Царстві Мого Отця.»

Закінчення

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •