Be Prepared at all times

Monday, August 1st, 2011 @ 23:00

My dearly beloved daughter you are now truly in union with Me at last. Now you will see why there is an urgency to help people to open their eyes so that they can convert in order to enter My Father’s kingdom.

So many men today mock Me. When My name is mentioned by believers in a revered manner they, too, are mocked, sneered and laughed at. Then there are others who become angry when challenged in My name. There are also others who not only deny Me but who also hate Me. Never before has there been so many people in the world who have turned their back on the faith.

So many souls choose to dismiss any thought that I, or My Eternal Father exist. They think it does not matter whether or not they believe and that it is irrelevant in their lives. Many of those lukewarm in their faith casually dismiss My teachings which they merely pay lip service to. They believe that they will have plenty of time later on in life to devote the time they need to their faith. This is especially true of the younger generation who think that their faith is not something they need to bother about just yet. They believe that they have many years ahead of them to honour Me their beloved Saviour and My Eternal Father. This is why older people tend to re-kindle their faith at a later stage of their lives when they begin to think about the hereafter.

What man fails to grasp is that they can die at any moment, any time, any age from birth to old age. It does not matter. He must be prepared at all times.

I implore all believers to pray for the discernment to teach young people everywhere of the urgent need to open their eyes to the love that I and my Eternal Father have for each of them. Help to open their eyes to the promise of Paradise. It is your duty to Me now so that I do not lose My younger children to the lies that Satan spreads in the world today.

Help Me save all those who believe that time is plentiful for them to pay attention to their souls in preparation for the New Paradise on earth which is drawing near and which will become a reality in the blink of an eye when most of you least expect it.

Your beloved teacher and saviour

Jesus Christ

 

152. Будьте напоготові повсякчас

понеділок, 1 серпня 2011 р., 23:00

Моя ніжно улюблена дочко, ти зараз нарешті по-справжньому з’єднана зі Мною. Зараз ти зрозумієш, чому існує термінова необхідність допомогти людям відкрити очі, щоб вони могли навернутися, щоб увійти в Царство Мого Отця.

Так багато людей сьогодні знущаються наді Мною. Коли віруючі згадують Моє Ім’я в шанобливій манері, над ними теж знущаються, глумляться і сміються. Тоді є інші, які стають злими, коли їм кидають виклик в Моє Ім’я. Є також інші, які не тільки заперечують Мене, але й також ненавидять Мене. Ніколи раніше в світі не було так багато людей, які відвернулися від віри.

Так багато душ вибирають відкидати будь-яку думку про те, що Я або Мій Предвічний Отець Існуємо. Вони думають, що не має значення, вірять вони чи ні і що це не має значення в їхньому житті. Багато з тих, які літеплі в своїй вірі, недбало відкидають Моє Вчення, яке вони просто підтримують лише на словах. Вони вірять, що в них буде достатньо часу пізніше в житті, щоб присвятити необхідний час на свою віру. Це особливо вірно по відношенню до молодого покоління, яке вважає, що їхня віра – це не те, про що їм потрібно турбуватися просто зараз. Вони вважають, що у них є ще багато років попереду, щоб почитати Мене, їхнього улюбленого Спасителя і Мого Предвічного Отця. Ось чому старші люди прагнуть відродити свою віру на більш пізньому етапі свого життя, коли вони починають думати про життя після смерті.

Чого людина не може зрозуміти – так це того, що вона може померти в будь-який момент, в будь-який час, в будь-якому віці від народження до старості. Це не має значення. Вона завжди повинна бути готовою.

Я благаю всіх віруючих молитися про розпізнання, щоб навчити молодих людей по всьому світу про термінову необхідність відкрити свої очі на Любов, яку Я і Мій Предвічний Отець маємо до кожного з них. Допоможіть відкрити їм очі на обітницю Раю. Це є вашим обов’язком переді Мною, щоб Я не втратив Своїх молодших дітей  через брехню, яку сатана поширює сьогодні у світі.

Допоможіть Мені врятувати усіх тих, які переконані, що мають достатньо часу, щоб звернути увагу на приготування своїх душ до Нового Раю на землі, який наближається і який стане реальністю в мить ока, коли більшість з вас найменше цього очікуватиме.

Ваш улюблений Вчитель і Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •