Call to priests and nuns in the Roman Catholic Church

Monday, July 25th, 2011 @ 21:00

My dearly beloved daughter, word is now spreading rapidly as foretold, regarding The Warning.

My poor sacred servants are suffering, My daughter. Please ask all who read My Messages to pray hard for all those sacred servants – priests, nuns, pastors and all those who head up Christian congregations all over the world.

The Catholic Church is being persecuted beyond its endurance. Satan and his army have attacked the Roman Catholic Church through infestation. It is his desire to undermine My Church through the wickedness of clerical abuse, which has led to this terrible situation.

The poor children who suffered sexual abuse were attacked by the minions of Satan, who were present in those sacred servants who allowed themselves to be seduced by the evil one.

Satan walks in My Church because he wants to bring about its downfall. As for My poor, innocent nuns and priests, they too are victims of the prejudice at the hands of those who blame the sins of others upon them.

My pleas to My beloved priests, nuns and sacred servants are this. Do not give up. Remember, by your trials you will be raised in My Eyes if you can endure these prejudices. Let Me wipe away your tears now, for you are being persecuted in a way never before experienced by My Church.

You, My beloved servants, are My apostles and must never give in to these external pressures. You must never give up your calling to follow Me. For remember, I Am your Church. I weep Tears of great sadness for you. You are now suffering for the sins of your brothers and sisters, who succumbed to the evil one. Pray, pray, pray for courage now to stand up with dignity to impart My Holy Word.

I need your support, more than ever. I need you to administer the Sacraments to a starving and disillusioned congregation. Please do not desert Me especially at this time when Satan has infiltrated the Christian Church with his followers.

Turn now and pray hard to salvage yourselves from the false prophet, who walks in the corridors of power, within the Vatican. He will rise shortly. Do not turn to him or you will be lost to Me forever. This is My promise. Kneel down in humility and call on the Holy Spirit to enlighten your soul so that you will be able to discern the Truth from the lies, which you will be forced to swallow, by the false prophet.

Never be disillusioned with the trials you endure. Accept them, for what they will offer you – strength of mind and soul. Then you will lead My children to the end times with humility, dignity and strength. Be brave now. I Am guiding you. Turn now and pray for extra graces to make you stronger in your Divine Mission.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

148. Заклик до священників і черниць в Римо-католицькій церкві

понеділок, 25 липня 2011 р., 21:00

Моя ніжно улюблена дочко, слово щодо Попередження зараз стрімко поширюється, як було пророковано.

Мої бідні висвячені слуги страждають, Моя дочко. Будь ласка, попроси всіх тих, які читають Мої Послання, наполегливо молитися за всіх цих висвячених слуг – священиків, монахинь, пасторів і всіх тих, які очолюють християнські громади по всьому світу.

Католицька Церква є переслідувана понад межі її витривалості. Сатана і його армія заатакували Римо-Католицьку Церкву через зараження. Саме його бажання підірвати Мою Церкву через гріховність зловживань духовенства призвело до цієї жахливої ситуації.

Бідні діти, які зазнали сексуального насильства, були атаковані поплічниками сатани, які були присутні в тих висвячених слугах, які дозволили спокусити себе злим духом.

Сатана прогулюється Моєю Церквою, тому що він хоче привести її до падіння. Що стосується Моїх бідних, невинних черниць і священиків, то вони теж є жертавми упередження з боку тих, які звинувачують їх в гріхах інших.

Мої благання до Моїх улюблених священиків, черниць і духовних слуг є наступними. Не здавайтеся. Пам’ятайте, що через свої випробування ви підніметеся в Моїх Очах, якщо зможете витерпіти ці упередження. Дозвольте Мені зараз витерти ваші сльози, бо ви піддаєтесь переслідуванням у спосіб, якого ніколи раніше не переживала Моя Церква.

Ви, Мої улюблені слуги, є Моїми апостолами, і ви ніколи не повинні піддаватися цьому зовнішньому тиску. Ви ніколи не повинні відмовлятися від свого покликання іти за Мною. Бо пам’ятайте, Я – ваша Церква. Я плачу слізьми великого смутку за вас. Зараз ви страждаєте за гріхи ваших братів і сестер, які піддалися злому духові. Моліться, моліться, моліться про мужність зараз, щоб піднятися з гідністю, щоб передавати Моє Святе Слово.

Я потребую вашої підтримки більше ніж будь-коли. Мені потрібно, щоб ви уділяли Таїнства для голодуючої і розчарованої пастви. Будь ласка, не покидайте Мене, особливо в цей час, коли сатана зі своїми послідовниками проникли в християнську Церкву.

Зараз оберніться і наполегливо моліться, щоб врятувати себе від лжепророка, який прогулюється коридорами влади у Ватикані. Він скоро підніметься. Не звертайтеся до нього, або ви будете втрачені для Мене назавжди. Це є Моя обітниця. Клякніть в смиренні і закличте Святого Духа просвітити вашу душу, щоб ви змогли відрізнити Правду від брехні, яку вас буде змушувати проковтнути лжепророк.

Ніколи не розчаровуйтесь у випробуваннях, які ви переносите. Прийміть їх з тим, що вони вам пропонують – силу розумі і душі. Тоді ви будете вести Моїх дітей до кінця часів зі смиренням, гідністю і силою. Будьте мужніми. Я веду вас. Оберніться зараз і моліться про додаткові ласки, щоб зробити вас сильнішими у вашій Божественній Місії.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •