God the Father will destroy the plot to overthrow currencies

Sunday, July 24th, 2011 @ 23:00

My dearly beloved daughter, My followers’ devotion and allegiance to Me and My Eternal Father is already making a big difference. You, My children, must know that your devotion burns flames of such magnitude in My Heart that it feels like it will burst with Love for you. Heaven rejoices now at the way you, My beloved children, honour Me with such a passion and devotion. You know in your soul that it is I Who speaks. It is I Who brings a feeling of such love and tenderness in your heart.

I have a Message for all of you, children, who follow My most Holy Divine Word on this website. In a modern world, this is how I must communicate. This and other communication channels will be used to ensure My Word is heard and felt by all believers, non-believers and those who don’t know Me at all.

Please know that every effort you make, out of your love for Me, is having an impact. I hear every single one of you. I know the joy that I have brought to your soul. I welcome the way in which your work is spreading My Word. I will reward each and every one of you with special graces and favours. Please ask Me to hear your prayers. Come to Me. I will hear your call.

Already the work of the New World Order is beginning to fall apart at the seams. This is down to prayers – your prayers. God the Eternal Father will destroy those who continue to inflict their hideous plot to overthrow currencies in the world, as well as, those political leaders they are trying to dispose of. His Hand will now continue to strike out to protect you, children.

Please, I call you all to tell as many influential voices, including the media, about these Messages. Many will consider you to be delusional when you speak of these Messages. Have no fear, for the graces you will receive in doing this work far exceeds the initial abuse you will endure.

Go forward now, My beloved children, with love and joy in your hearts. For My Word is to be welcomed. At last you know that I walk with you, so that I can strengthen the bonds of love for all My followers, whom I chose to become close to My Sacred Heart. My Precious Blood spilled so willingly for each of you, so that you could be saved, covers you every single day.

You are My beloved army and together we will rise to bring all your brothers and sisters back into their rightful, glorious home again.

I love and cherish each of you, children. Never forget that when you pray to Me each day, say this prayer:

“O my precious Jesus, embrace me in Your Arms and allow my head to rest upon Your Shoulders, so that you can raise me up to Your Glorious Kingdom when the time is right.

Allow Your Precious Blood to flow over my Heart that we can be united as one.”

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

146. Бог Отець зруйнує змову щодо повалення валют

неділя, 24 липня 2011 р., 23:00

Моя ніжно улюблена дочко, вірність і відданість Моїх послідовників Мені і Моєму Предвічному Отцю вже істотно змінює ситуацію. Ви, Мої діти, повинні знати, що ваша відданість горить в Моєму Серці полум’ям такого масштабу, що здається, ніби воно вибухне від любові до вас. Небеса зараз радіють тому, як ви, Мої улюблені діти, з такою ревністю і відданістю почитаєте Мене. Ви знаєте в своїх душах, що це Я є Той, Хто говорить. Це Я приношу почуття такої любові і ніжності у ваші серця.

В Мене є Послання для вас усіх, діти, які дотримуєтеся Мого Найсвятішого Божественного Слова на цій інтернет-сторінці. В сучасному світі саме так Я повинен спілкуватися. Цей та інші канали зв’язку будуть використовуватися для забезпечення того, щоб Моє Слово було почуте і відчуте всіма віруючими, невіруючими і тими, які не знають Мене взагалі.

Будь ласка, знайте, що кожне зусилля, яке ви робите через вашу любов до Мене, має вплив. Я чую кожного з вас. Я знаю радість, яку Я приніс вашій душі. Я вітаю те, в який спосіб ваша праця поширює Моє Слово. Я винагороджу кожного з вас особливими Ласками і милостями. Будь ласка, попросіть Мене почути ваші молитви. Прийдіть до Мене. Я почую ваш заклик.

Робота Нового Світового Порядку вже починає тріщати по швах. Це залежить від молитов – ваших молитов. Бог, Предвічний Отець, знищить тих, які продовжують завдавати свою огидну змову для повалення валют в світі, а також тих політичних лідерів, від яких вони намагаються позбавитися. Його Рука зараз буде продовжувати наносити удари, щоб захистити вас, діти.

Будь ласка, Я закликаю усіх вас розповісти якомога більшій кількості впливових голосів, в тому числі засобам масової інформації, про ці Послання. Багато хто буде вважати вас схибленими, коли ви говоритимете про ці Послання. Не бійтеся, бо ласки, які ви отримаєте, виконуючи цю працю, набагато перевищать початкове жорстоке ставлення, яке ви терпітимете.

Ідіть вперед зараз, Мої улюблені діти, з любов’ю і радістю в своїх серцях. Бо Моє Слово слід вітати. Нарешті ви знаєте, що Я ходжу з вами, так щоб Я міг зміцнити узи любові до всіх Моїх послідовників, яких Я вибрав, щоб вони стали близькими до Мого Найсвятішого Серця. Моя Дорогоцінна Кров, яка пролилася так охоче за кожного з вас, щоб ви могли бути врятовані, покриває вас кожного дня.

Ви є Моєю улюбленою Армією і разом ми піднімемось, щоб повернути всіх ваших братів і сестер назад до їхнього законного, славного дому знову.

Я люблю і дбайливо плекаю кожного з вас, діти. Ніколи не забувайте, коли ви молитеся до Мене кожного дня, відмовляти цю молитву:

Молитва на кожний день

О Мій дорогоцінний Ісусе, прийми мене в Свої Обійми і дозволь, щоб моя голова спочила на Твоєму Плечі, щоб у відповідному часі Ти міг піднести мене до Свого славного Царства.

Дозволь Твоїй Дорогоцінній Крові протікати через моє серце, щоб ми могли з’єднатися в одне ціле.

Амінь.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •