August, 2011 – Salvation of Souls Month

Saturday, July 23rd, 2011 @ 17:30

My beloved daughter, you make Me so happy. Your total surrender now means that I can save more souls everywhere. A victim soul, My daughter, is not entirely clear to you as to its full meaning, but in time, it will be. By then, you will be so strong that to suffer for Me will bring you joy, not sadness. It will not be easy, but then working for Me, your beloved Saviour, cannot be easy.

It was by the inspiration of God, My Eternal Father, that you were encouraged to make this final sacrifice for Me. This is a very special grace, My daughter, although it won’t appear to be in human terms, for My graces are not always about bringing joy and happiness into your life. They can bring suffering, but at the same time, provide you with a real insight into My Glorious Kingdom.

Many, many people in the world form My precious army. They will, through prayer, personal suffering and the spread of My Word, save souls. The stronger My army is at saving souls, the less the impact will be of the Chastisement.

I ask all My children to spend the month of August praying the Divine Mercy daily for the lost souls who will not survive The Warning. One day of fasting a week is also required, as well as, daily Mass and the receiving of My Most Holy Eucharist.

If enough of you do this, in which I call “Salvation of Souls” month, then millions of souls will be saved throughout the world. Do this for Me, children, and you will become part of My Glorious Kingdom. Your souls, at the point of death, will join Me in Paradise. That is My most solemn promise.

I love you, children. Now go and form the most powerful army in the world, the Army of Love, the Army of Salvation.

Your loving Saviour

Redeemer of Mankind

Jesus Christ

 

145. Серпень 2011 – місяць спасіння душ

субота, 23 липня 2011 р., 17:30

Моя улюблена дочко, ти робиш Мене таким щасливим. Твоя цілковита віддача зараз означає, що Я можу врятувати більше душ скрізь. Жертовна душа, Моя дочко, не зовсім зрозуміла для тебе в повному значенні цього слова, але з часом це буде зрозуміло. На той час ти будеш настільки сильною, що страждати за Мене буде приносити тобі радість, а не смуток. Це буде нелегко, але праця для Мене, твого улюбленого Спасителя, не може бути легкою.

Саме за натхненням Бога, Мого Предвічного Отця, ти була заохочена зробити цю останню жертву для Мене. Це дуже особлива благодать, Моя дочко, хоч так не здасться з людської точки зору, тому що Мої Ласки не завжди полягають в тому, щоб приносити радість і щастя у ваше життя. Вони можуть принести страждання, але в той же час надати вам реальне уявлення про Моє Славне Царство.

Багато, багато людей у світі формують Мою дорогоцінну Армію. Вони через молитву, особисті страждання і поширення Мого Слова рятують душі. Чим сильнішою буде Моя Армія в спасінні душ, тим меншими будуть наслідки Покарання.

Я прошу всіх Моїх дітей провести місяць серпень, молячись [вервицю] до Божого Милосердя щоденно за загублені душі, які не переживуть Попередження. Також необхідний один день посту в тиждень, так само як  щоденна Меса [Божественна Літургія] і приймання Моєї Пресвятої Євхаристії.

Якщо достатня кількість з вас зробить це в місяці, який Я називаю місяцем «спасіння душ», тоді мільйони душ будуть врятовані по всьому світу. Зробіть це для Мене, діти, і ви станете частиною Мого Славного Царства. Ваші душі в момент смерті приєднаються до Мене в Раю. Це Моя найурочистіша обітниця.

Я люблю вас, діти. Ідіть зараз і сформуйте найсильнішу Армію в світі, Армію Любові, Армію Спасіння.

Ваш люблячий Спаситель

Відкупитель людства

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •