My Messages will bring tears of conversion

Thursday, July 14th, 2011 @ 14:30

My dearly beloved daughter, you must never forget that those who speak in My Name will be mocked, laughed at and made to look foolish. This is the cross I speak of. Never be disillusioned when this happens.

Many now challenge My Sacred Word. Some take the form of genuine questions, which stem from a love for Me, while others are designed to make My Word seem foolish and a nonsense. My children must accept that I will now increase My communications to you all because of the lack of time. No matter that My Word is challenged, instead be joyful, for you know that it is when I communicate to My children in this way that obstacles will present themselves. This is when you will know that it is I. If when reading My Messages My children feel tears, then they will know that these are the tears of conversion – a Gift to each and every one of you through the Power of the Holy Spirit.

Many of My children feel confused because when My Word is given to the world in this way I can upset their normal routine. My Word will not bring happiness to every soul, because sometimes the Truth can be frightening. If they will first sit down and allow My peace to flood their souls by submitting themselves to My Holy Will, they will experience true contentment. Trust in Me, children. Do not block Me out. Listen carefully to what I say and I will take you on My journey to everlasting salvation.

Remember, God the Father is now in charge of His Kingdom, which no man can tumble. Any attempt to do so will result in failure. As sinners continue to insult Me and My Eternal Father, His Hand will be ready to fall quickly. Because of The Warning, He will hold back until conversion has been achieved. Meanwhile, all those who do not accept the Truth, you must know that you have little time now to prepare your souls.

Pray for each and every one of you so that souls can be saved.

Your loving Saviour

Jesus Christ

King of Mankind

138. Мої Послання принесуть сльози навернення

четвер, 14 липня 2011 р., 14:30

Моя ніжно улюблена дочко, ти ніколи не повинна забувати, що над тими, які говорять в Моє Ім’я, будуть знущатися, сміятися і виставляти їх дурнями. Це хрест, про який Я кажу. Ніколи не розчаровуйся, коли це відбувається.

Багато хто зараз кидає виклик Моєму Священному Слову. Деякі приймають форму щирих питань, які випливають з любові до Мене, в той час як інші призначені для того, щоб змусити Моє Слово видаватися глупотою і нісенітницею. Мої діти повинні прийняти те, що Я зараз буду збільшувати спілкування з усіма вами через брак часу. Неважливо, що Моє Слово оскаржують, натомість будьте радісними, тому що ви знаєте, що саме тоді, коли Я спілкуюся з Моїми дітьми в такий спосіб, перешкоди будуть з’являтися. Саме тоді ви будете знати, що це Я. Якщо при читанні Моїх Послань Мої діти відчувають сльози, то вони знатимуть, що це сльози навернення – Дар для кожного з вас через Силу Святого Духа.

Багато Моїх дітей відчувають себе збентеженими, тому що коли Моє Слово дається світові в такий спосіб, Я можу порушити їхню звичну рутину. Моє Слово не принесе щастя кожній душі, тому що іноді Правда може бути лякаючою. Якщо вони спочатку сядуть і дозволять Моєму миру наповнити їхні душі, впокорившися Моїй Святій Волі, то вони відчують справжнє задоволення. Довіртеся Мені, діти. Не блокуйте Мене. Слухайте уважно те, що Я кажу, і Я візьму вас в подорож до Вічного Спасіння.

Пам’ятайте, що Бог Отець зараз очолює Своє Царство, яке жодна людина не може повалити. Будь-яка спроба зробити це призведе до невдачі. Оскільки грішники продовжують ображати Мене і Мого Предвічного Отця, Його Рука готова буде швидко впасти. З огляду на Попередження Він буде стримуватися доти, поки не буде досягнуто навернення. В той же час усі ті, які не приймають Істину, повинні знати, що у вас зараз мало часу, щоб підготувати свої душі.

Моліться за кожного з вас, щоб душі могли бути врятовані.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

Цар людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •